Tiskové zprávy

Přípravy na rekonstrukci havarijních mostů v pokračují. Snahou kraje je čerpat co nejvíce peněz z evropských fondů

Ilustrační foto
(8.3.2018)

Pardubice - Rekonstrukce havarijních mostů patří mezi jednu z krajských priorit v oblasti dopravy a silničního hospodářství. Krajští radní proto na svém posledním jednání schválili deset projektových záměrů na rekonstrukce mostů, na které je možné žádat dotací v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu v celkové předpokládané částce přibližně 150 milionů korun. Celkem kraj žádá o finanční podporu z evropských fondů na modernizaci 19 mostů v celkové hodnotě necelých 320 milionů korun. Vzhledem k nutnosti urychlení majetkoprávních vyrovnání bude v rámci krajského úřadu přijat konkrétní pracovník, jehož primárním cílem bude komunikovat s vlastníky pozemků.

 

„Dlouhodobě se potýkáme s problémem při řešení majetkoprávních záležitostí spojených s výkupem pozemků nutných pro modernizaci silnic a mostů v našem kraji. Finanční prostředky jsou k dispozici jak v krajském rozpočtu, tak v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu. Chceme proto zajistit, aby se investiční činnost nezastavila na řešení majetkoprávních záležitostí, a proto na návrh pana náměstka Kortyše vyčleníme v rámci struktury krajského úřadu pracovníka, jehož primárním úkolem bude tyto záležitosti řešit,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „V rámci IROP se chceme ucházet o podporu modernizace devatenácti mostů za celkovou částku okolo 320 milionů korun. Na základě dlouhodobé statistiky však lze očekávat úspory v nákladech na realizaci projektů vyplývajících ze zadávacích řízení na zhotovitele stavebních prací mezi 20 až 35 procenty,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

 

Na základě rozhodnutí rady bude následně v nejbližší době zahájeno zadávací řízení na zhotovitele projektových dokumentací a následně bude zpracována žádost o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu. „Mostů, které jsou v nevyhovujícím stavu je nejen v našem kraji celá řada, a proto chceme i s využitím evropských dotací tento stav postupně napravovat. V případě těchto mostů bude nyní zahájena projektová příprava pro možné uplatnění v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu, který v prioritní ose 1 obsahuje specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, kde mezi hlavní podporovanou aktivitu také patří technické zhodnocení a výstavba mostů,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš s tím, že v rámci IROP je předpokládaná výše dotace 90 procent ze způsobilých výdajů projektu.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.