Tiskové zprávy

Na Chrudimsku využívají při rozvodech s dětmi účinnější metody pro domluvu rodičů

Na Chrudimsku využívají při rozvodech s dětmi účinnější metody pro domluvu rodičů
(7.3.2018)

Pardubice – Téměř každé druhé manželství končí v České republice rozvodem. Více než polovině z nich přihlíží nezletilé děti, které se stávají obětí konfliktu mezi rodiči. Aby se odluka partnerů neproměnila v nekončící tahanici o dítě, začíná se v České republice po vzoru zahraničních zemí zavádět tzv. Cochemský model.

 

Zájemci z řad odborné veřejnosti se o tom, jak funguje například v Chrudimi či v Novém Jičíně, mohli dozvědět na semináři na Krajském úřadu v Pardubicích v sále Jana Kašpara. „Tato praxe je postavena hlavně na spolupráci soudů, orgánů sociálně právní ochrany dětí a neziskových organizací. Ti se snaží mírnit konflikt mezi oběma rodiči a směřují ho tak, aby dítě trpělo rozvodem co nejméně,“ řekla za společnost Cochem.cz přednášející Markéta Nováková.

 

Akci podpořili senátorka za Pardubicko Miluše Horská společně s radním Pardubického kraje zodpovědným za sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou. „Tento přístup nedovolí, aby se spory o dítě vlekly dlouhou dobu. Naopak, snaží se za pomoci spolupráce mnoha subjektů vytvořit podmínky pro domluvu, kterou si rodiče sami stanoví. Takový pohled u nás zcela jistě chybí, což potvrdila i účast více než sta odborníků z celého Pardubického kraje,“ řekla senátorka Horská.

 

„Cochemská praxe vede rodiče k větší zodpovědnosti vůči vlastním dětem. Jsem opravdu rád, že se tato praxe zavádí i v Pardubickém kraji a zcela logicky doplňuje řadu aktivit v kraji pro systémové změny v péči o ohrožené děti," uvedl Pavel Šotola.

 

Přístup inspirovaný Cochemskou praxí aplikuje například předsedkyně Okresního soudu Chrudim Soňa Soukupová. „Líbí se mi základní myšlenka, že dítě má právo jak na zdravý vývoj, tak na spolupracující rodiče. Praxi realizuji s orgánem sociálně-právní ochrany v Chrudimi, ve Vysokém Mýtě, v Hlinsku a zároveň s psychology. U většiny případů se nám daří nalézt účinné shody,“ dodala.

 

Výsledkem konference bylo, že se jednotlivé profese, které mají zájem na aplikaci Cochemské praxe na Pardubicku, vzájemně poznaly a navázaly komunikaci. Zároveň všichni viděli, že na Chrudimsku už tyto postupy účinně fungují.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.