Tiskové zprávy

Pomníky musí důstojně připomínat hrdinství našich předků. Kraj na ně vyčlení pět milionů

Ilustrační foto
(5.3.2018)

Pardubice - Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila vznik zcela nového dotačního program na obnovu významných pietních míst a válečných hrobů v Pardubickém kraji. Těch je v současné době v regionu evidováno přes 860. Celkově bude z krajského rozpočtu poskytnuta částka pěti milionů korun.

 

„Vzhledem k tomu, že si v letošním roce připomínáme významné výročí 100 let od vzniku samostatného Československa, chceme finančně podpořit obnovu válečných hrobů a pietních míst na území našeho kraje. V rámci rozpočtu vyčleníme pro tyto účely částku pěti milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který s touto myšlenkou přišel na základě debaty se starostou Turkovic v rámci cest po regionu. „Chceme, aby tyto pomníky a válečné hroby byly důstojnou vzpomínkou na ty, kteří obětovali svůj život proto, abychom dnes mohli dnes žít ve vlastním státě a v míru,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

V Pardubickém kraji je v současné době evidováno 867 válečných hrobů nebo pietních míst. „Podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech zabezpečuje péči o válečný hrob vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je hrob umístěn. V rámci dotace je možné žádat na udržovací práce a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování či statické zajištění. Chceme, aby se jednalo o skutečně důstojné pietní místo, které bude nedílnou součástí každé obce,“ uvedla krajská radní Hana Štěpánová s tím, že práce musí být dokončeny do 31. 10. 2018.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.