Tiskové zprávy

Kraj finančně podpoří činnost Sdružení místních samospráv

Setkání Sdružení místních samospráv. Ilustrační foto
(5.3.2018)

Pardubice - Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila poskytnuté dotace pro Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR). Dotace ve výši 168 tisíc korun bude využita na zajištění krajského managementu pro rozvoj venkova pro rok 2018.

 

„Dotace bude použita na část nákladů s činností krajského manažera venkova v roce 2018, jehož náplní bude průběžná měsíční asistence starostům v Pardubickém kraji, metodické vedení obcí a jejich příspěvkových organizací při aplikaci obecného nařízení na ochranu osobních údajů, vedení analytické, spisové a úřední agendy venkova na území našeho kraje,“ uvedla krajská radní Hana Štěpánová. „V rámci smlouvy bude příspěvek využit také na poskytování zpětné vazby ze strany místních samospráv pro potřeby kraje, organizační spolupráci s vedením kraje a rozvíjení partnerství, koordinace řešení specifických problémů na území kraje,“ doplnila radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová, která v minulosti působila jako starostka obce Morašice nedaleko Litomyšle.

 

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.