Tiskové zprávy

Jednání o převodu silnice I/36 na kraj pokračují

Ilustrační foto
(1.3.2018)

Pardubice/Praha – Kamiony a nákladní auta, která projíždějí centrem lázeňského města a zatěžují jeho obyvatele i návštěvníky. To by se mělo v Lázních Bohdaneč brzy změnit. Zástupci Pardubického kraje jednali na Ministerstvu dopravy o dalším postupu v převzetí silnice I/36 do majetku kraje.

 

„Na silnici I/36, která prochází Lázněmi Bohdaneč, je nutné zklidnit kamionovou dopravu. Protože se jedná o silnici I. třídy, není možné na ni zakázat vjezd nákladním autům. Nejjednodušším řešením je převést tuto silnici od státu do majetku kraje a udělat z ní silnici II. třídy. Na ní pak lze za určitých podmínek omezit tranzitní kamionovou dopravu,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš, který společně se zástupci Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) jednal na Ministerstvu dopravy o dalším postupu.

 

„Pardubický kraj je připraven tento majetek převzít, ale s podmínkou, že stát uhradí případné náklady spojené s vypořádáním cizích pozemků pod silnicemi, nezbytnými stavebnětechnickými úpravami pro zklidnění dopravy. Převod silnice I/36 na nižší třídu a majetkový převod je možno zahájit okamžitě po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí mezi krajem a státem,“ řekl Kortyš.

 

„S Ministerstvem dopravy jsme se dohodli, že ze strany SÚS Pk budou specifikovány požadavky, které je třeba na této silnici provést z důvodu bezpečnosti a zklidnění dopravy. Jedná se o specifikace technických opatření, jako jsou například vjezdové brány, osvětlení přechodů, dopravní značky a podobně. Tato opatření budou projednávána i se zástupci dotčených obcí,“ řekl Michal Kortyš s tím, že SÚS Pk podklady připraví a co nejdříve je ministerstvu zašle.

 

„Novou skutečností je, že přípustná hladina hlukové zátěže nevyšla také ve dvou dalších obcích na trase a je otázkou, zda pomůže převod silnice na kraj a snížení tonáže projíždějících vozidel. Protihluková ochrana je nesmírně nákladná a těžko lze předpokládat, že s takovouto zátěží by Pardubický kraj bez dopadové studie dopravní zátěže a bez hlukové studie silnici převzal,“ doplnil Miroslav Němec, ředitel SÚS Pardubického kraje.

 

Na ministerstvu se hovořilo i o případném obchvatu. „Na jednání padla i otázka vybudování obchvatu kolem Lázní Bohdaneč, a to kvůli hlukovému zatížení, ale právě i z důvodu statutu lázeňského města,“ uzavřel Kortyš.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.