Tiskové zprávy

Kraje potřebují více peněz na silnice, ale i na obnovu nemocnic, shodli se radní s poslanci a senátory

Jednání krajské rady s poslanci a senátory zvolenými v Pardubickém kraji
(6.2.2018)

Pardubice - Poslanci a senátoři zvolení v Pardubickém kraji se v sále Jana Kašpara v budově Reálky na krajském úřadě setkali s členy krajské rady vedené hejtmanem Martinem Netolickým. Mezi témata tradičního setkávání zákonodárců s krajskými politiky patřila mimo jiné problematika novelizace zákona o střetu zájmů, financování rekonstrukcí silnic nižších tříd, hospodaření kraje s návazností na investiční činnost v kultuře, školství či zdravotnictví.

 

„I v letošním roce můžeme převádět zvýšené inkaso sdílených daní do krajského rozpočtu. V loňském roce jsme získali pro kraj 416 milionů korun navíc. Ty vracíme zpět do regionu v podobě investic a rozhodně tak nedochází k jejich projídání. Největší díl financí přesouváme do dopravy a silničního hospodářství pro investice na silnicích nižších tříd. Celkově se jedná o 220 milionů korun. Přes 50 milionů korun jde do oblastí kultury a památkové péče a zdravotnictví. I letošní rok tak bude ve znamení investic ve všech oblastech,“ sdělil v průběhu jednání hejtman Martin Netolický.

 

Zákon o střetu zájmů

Prvním diskutovaným tématem byla problematika zákona o střetu zájmů. Pardubický kraj se koncem roku připojil k iniciativě místních samospráv týkající se nutnosti novelizace tohoto zákona. „Dlouhodobě upozorňujeme, že se již na podzim může stát, že se nepodaří naplnit kandidátní listiny na menších obcích, protože i neuvolnění politici musí podávat prohlášení v plném rozsahu. Jsme přesvědčeni, že současná úprava je nad rámec toho, co bychom po neuvolněných starostech či místostarostech měli chtít. Proto podporujeme návrh, který předložil pan poslanec Výborný. Z mého pohledu tento návrh může letošní komunální volby zachránit,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také zmínil možnost využívání fungujících státních registrů, ze kterých by bylo možné automaticky požadované informace sdílet. Poslanec a autor návrhu Marek Výborný naznačil další postup při projednávání. „V současné době je podepsána petice bezmála tří tisíc obcí. Ta bude příští týden předána předsedovi vlády. Návrh, který bude předložen k projednání v Poslanecké sněmovně, počítá s vyjmutím neuvolněných politiků, což je varianta, která by měla najít podporu napříč politickým spektrem,“ sdělil poslanec Marek Výborný.

 

Modernizace silnic II. a III. tříd

Jedním z nejdůležitějších požadavků krajů na vládu je zajištění systémového financování rekonstrukcí silnic nižších tříd, a proto byl tento bod v rámci jednání jedním z nejdůležitějších. „Požadujeme, abychom měli jasně dané, že od státu získáme peníze na rekonstrukce silnic II. a III. tříd každý rok. Pro náš kraj se jedná řádově od 200 až 300 milionů korun, které chceme mít zajištěné již začátkem roku. Pokud dostaneme peníze až v průběhu roku po zahájení stavební sezony, tak je velmi těžké je proinvestovat,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. „V letošním roce dáváme z krajského rozpočtu z vlastních zdrojů 300 milionů korun, a to nezapočítáváme spolufinancování projektů podpořených z evropských fondů. Prostředky, které nám v posledních třech letech poskytl Státní fond dopravní infrastruktury, sice nestačí na zajištění optimálního stavu, ale se započtením krajských a evropských zdrojů, jsou pro nás nesmírně důležité,“ sdělil hejtman Netolický.

 

Kultura

Náměstek hejtmana pro oblast investic a kultury Roman Línek informoval zákonodárce nejen o připravovaných investicích napříč všemi oblastmi, ale především v kultuře a památkové péči. „Máme připraven generel rozvoje pardubického zámku, kde je naším cílem vymístit skladové prostory mimo areál, což nám umožní jeho rozvoj nejen pro muzeum, ale i různé společenské akce. V Ohrazenicích také připravujeme budování muzejního depozitáře, kam přemístíme předměty právě ze zámeckého areálu,“ uvedl Roman Línek, který zmínil také investice a plány v případě dalších regionálních muzeí.

 

Školství

Krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek zmínil aktuální stav v krajském školství včetně investiční činnosti, která dosahuje řádově půl miliardy korun. „Využíváme všech dostupných zdrojů na rekonstrukce budov a modernizaci technického vybavení učeben. Řada budov je historických, což rekonstrukce nejen prodražuje, ale také znesnadňuje. Nadále se snažíme prohlubovat spolupráci zaměstnavatelů a technických škol tak, abychom reflektovali potřeby trhu práce,“ sdělil radní Bohumil Bernášek.

 

Zdravotnictví

V rekapitulaci investiční činnosti v jednotlivých oblastech pokračoval také radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Postupujeme v přípravách na výstavbu centrálních příjmů v nemocnicích v Ústí nad Orlicí a Pardubicích. Zároveň máme v různém stádiu výstavby nových výjezdových základen naší záchranné služby, což je jednoznačný posun kupředu. Investujeme také do drobnějších rekonstrukcí v našich nemocnicích a dalších zdravotnických zařízení od zateplení až po nákup přístrojového vybavení. Zároveň se snažíme pod křídla krajského zdravotnictví získávat i provozy, které byly do současné doby mimo strukturu. Jednoznačným příkladem je akvizice společnosti DIMED,“ shrnul nejdůležitější body ve své oblasti radní Ladislav Valtr.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.