Tiskové zprávy

Pardubický kraj obdržel čestné ocenění za další připravovaný projekt EPC

Pardubický kraj obdržel čestné ocenění za další připravovaný projekt EPC
(2.2.2018)

Pardubice/Praha - Pardubický kraj obdržel čestné ocenění za připravovaný projekt EPC VIII. Jedná se už o osmý balíček energeticky úsporných projektů splácených z realizovaných úspor, který bude Pardubický kraj na svém majetku realizovat.

 

„První projekt EPC zde vznikl již v roce 2006 a od té doby zde bylo do energetických úspor na základě sedmi smluv nainvestováno více než 300 miliónů korun, které kraji umožňují šetřit přes 50 miliónů korun ročně a tisíce tun zplodin do ovzduší,“ uvedl 1. náměstek hejtmana zodpovědný za investice, majetek a kulturu Roman Línek.

 

Ocenění přebral energetický manažer Pardubického kraje Milan Vich v Praze od ředitele odboru energetické účinnosti a úspor z Ministerstva průmyslu a obchodu Vladimíra Sochora a předsedy Asociace poskytovatelů energetických služeb Ivo Slavotínka. Slavnostní předání proběhlo v rámci konference s názvem „Energetický management pro veřejnou správu“, kde energetický manažer Pardubického kraje představil úspěšnou strategii pro získání certifikace energetického managementu dle normy ČSN EN ISO 50001, kterou Pardubický kraj získal již v září 2016 jako první a doposavad jako jediný kraj v České republice.  

 

V rámci této konference byla též představena publikace s názvem „ Problematika EPC z pohledu zadavatele“, kde jsou zúročeny zkušenosti Pardubického kraje z realizace a vyhodnocování všech sedmi balíčků projektů EPC. Sborník s touto problematikou a s tímto úhlem pohledu na problematiku EPC je ojedinělý a proto zaujal velkou pozornost odborné veřejnosti a je o něj velký zájem. Může totiž mnoha zájemcům o realizaci projektů EPC pomoci se vyhnout nebezpečným úskalím, jak při přípravě projektů, tak i při vlastní realizaci. A to jak ve veřejné správě, tak i v soukromém a komerčním sektoru.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.