Tiskové zprávy

Pardubický kraj bude čerpat další evropské dotace na sociální služby

Pardubický kraj bude čerpat další evropské dotace na sociální služby pro ohrožené rodiny s dětmi
(1.2.2018)

Pardubice - Pardubický kraj byl opět úspěšný v podání dvou projektů do Operačního programu Zaměstnanost a díky těmto projektům bude možné nejen zkvalitnit a zefektivnit zajištění sítě sociálních služeb, ale také podpořit a rozšířit další preventivní služby, a to služby pro ohrožené rodiny a děti, které jsou tolik potřebné.

 

„Projekt Rozvoj sociálně aktivizačních služeb v Pardubickém kraji je projekt, díky kterému budou dva roky financovány terénní služby pro rodiny s dětmi a budou moci být také rozšířeny dle potřeb z území. Jedná se o služby, které pomáhají ohroženým rodinám a jejich dětem tak, aby děti nemusely být odebírány z těchto rodin a aby se stabilizovala situace v rodinách v krizových případech,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. „Poprvé je také do projektu zapojen Dětský domov Holice, který bude poskytovat podporu rodinám, jejichž děti jsou umístěny do dětského domova a u nichž je reálné, aby se vrátily do své biologické rodiny,“ dodal Šotola.

 

Tyto služby budou mít zajištěné financování z evropských zdrojů v období 2018 – 2019, a to ve výši 89 milionů korun. Pardubický kraj bude tyto služby spolufinancovat částkou 4,6 milionů korun. Díky tomuto projektu se rozšiřují kapacity služeb a dostupnost služeb na celé území kraje.

 

Druhý evropský projekt s názvem „Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji“ je určen jak na přípravu dalšího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraji, tak na systémové změny v oblasti elektronické aplikace pro poskytovatele sociálních služeb pro usnadnění komunikace s krajem při podávání žádostí o dotace a vyúčtování dotací, na přípravu víceletého financování služeb z rozpočtu kraje, na zvýšení efektivnosti vynakládání veřejných prostředků na sociální služby. Tento projekt byl zahájen v loňském roce a bude končit v roce 2020. Do aktivit projektu budou zapojeni nejen pracovníci úřadu, ale především poskytovatelé sociálních služeb, pracovníci obcí i příspěvkových organizací kraje. „Pardubický kraj je otevřeným krajem pro komunikaci ve všech oblastech, proto i tento projekt je postaven na spolupráci mezi všemi aktéry sociálních služeb,“ doplnil Pavel Šotola.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.