Tiskové zprávy

Komise pro školství a sport Asociace krajů ČR se sešla v Pardubicích

Radní Bohumil Bernášek na jednání Komise pro školství a sport Asociace krajů ČR.
(30.1.2018)

Pardubice - Den po zahájení Olympiády dětí a mládeže (ODM), ve kterých se utkají nadějní sportovci všech českých regionů, se v Pardubicích sešli radní jednotlivých krajů zodpovědní za školství a další členové Komise pro školství a sport Asociace krajů České republiky ke svému 5. jednání.

 

Většina z nich se zúčastnila nedělního zahajovacího ceremoniálu ODM. „Zahájení Olympiády dětí a mládeže proběhlo v Pardubicích ve velkém stylu, atmosféra byla neskutečně krásná hlavně díky dětem,“ komentovala průběh zahájení radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová. „Je dobře, že mediální kampaň pomáhá tento skvělý projekt dostat do povědomí veřejnosti. Doufám, že díky Olympiádě dětí a mládeže se mnozí mladí sportovci v budoucnu dostanou i na „velké“ olympijské hry,“ dodala Jana Fialová, která je zároveň místopředsedkyní Komise pro školství a sport Asociace krajů České republiky a pondělní zasedání řídila.

 

V rámci pondělního jednání členové Komise diskutovali záležitosti týkající se například realizace projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nebo téma reformy financování regionálního školství. Jedním z bodů programu byl i návrh na změnu zákona o pedagogických pracovnících. „Komise navrhla, aby se o pozici ředitelů či ředitelek především středních škol mohly ucházet i osoby bez pedagogické kvalifikace, ovšem s magisterským stupněm vzdělání,“ informoval radní pro školství Pardubického kraje Bohumil Bernášek. „Funkci ředitelů by tak mohli zastávat i odborníci či manažeři, kteří by si pedagogické vzdělání doplnili dodatečně,“ doplnil radní Bernášek s tím, že Komise tento návrh předloží Radě Asociace krajů ČR k projednání.

 

Součástí jednání bylo také představení projektu Festival vědy a techniky pořádaného Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, který má v Pardubickém kraji již více než desetiletou tradici a který úspěšně rozvíjí zájem žáků o vědecké a technické obory.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.