Tiskové zprávy

Kraj posiluje investiční činnost o téměř 420 milionů korun

Příspěvek kraj využije například na rekonstrukce silnic.
(29.1.2018)

Pardubice - Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila přerozdělení finančních prostředků, které kraj získal zvýšeným výběrem sdílených daní v roce 2017. Z celkové přerozdělené částky 416 milionů korun nejvíce posílí kapitola dopravy, která získá 220 milionů korun. Přes 50 milionů půjde do zdravotnictví, kultury a památkové péče či školství.

 

"Stejně jako v předchozích letech můžeme díky konzervativnímu nastavení rozpočtu využít zvýšené inkaso sdílených daní na investiční činnost kraje a vrátit tak finance zpět do území. Přes 220 milionů korun získá odbor dopravy na investiční příspěvek pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje na pokrytí nutných rekonstrukcí a odstranění havarijních stavů mostů v regionu. Kultura a památková péče získá 55 milionů korun, které budou využity například na investice do Domu hudby v Pardubicích. Obdobná částka jde do školství a o 50 milionů korun posilujeme zdravotnické investice,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

 

 

Přehled přerozdělení prostředků ze zvýšeného inkasa daní:

 

- Doprava a silniční hospodářství 220 000 000 Kč

- Kultura a památková péče 55 000 000 Kč

- Školství a mládež 55 000 000 Kč

- Zdravotnictví 50 855 292 Kč

- Sociální věci 18 000 000 Kč

- Kancelář ředitele úřadu 7 987 890 Kč

- Sport a cestovní ruch 6 500 000 Kč

- Životní prostředí a zemědělství 2 300 000 Kč

- Krizové řízení 500 000 Kč

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.