Tiskové zprávy

Zákon o střetu zájmů se musí změnit, jinak přijdeme o schopné komunální politiky, říká hejtman

Hejtman Martin Netolický na jednání s poslanci o změně zákona o střetu zájmů
(10.1.2018)

Praha - Problematika zákona o střetu zájmů byla hlavním tématem jednání poslanců, senátorů, starostů obcí a dalších veřejných funkcionářů. V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky debatoval o důsledcích schválené novely a nutnosti změny také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a zástupci Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Svazek inicioval prohlášení ke změně tohoto zákona, ke kterému se nyní připojilo již 2 500 obcí a měst a další své podpisy postupně připojují. Rada Pardubického kraje se k tomuto prohlášení připojila koncem listopadu loňského roku.

 

„Od samého počátku platnosti zákona upozorňujeme, že pro blížící se komunální volby bude řada lidí zvažovat, zda kandidovat. Na menších obcích může být problém vůbec kandidátní listinu sestavit, což je ostatně mnohdy komplikované již nyní. Současná podoba zákona chce naprosté svléknutí i po lidech, kteří jsou pro výkon funkce neuvolnění, získávají odměny v řádech stokorun a obětují svůj volný čas a často i soukromý život. Centrální registr je navíc předem bezdůvodně kriminalizuje. Jsem přesvědčený, že pokud urychleně zákon nezměníme, o lidi v komunální politice z těchto důvodů přijdeme,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Ten v rámci debaty také okomentoval možnosti, které získávání informací od veřejných funkcionářů mohou usnadnit. „Stát již dnes má řadu fungujících registrů, ze kterých by si automaticky mohl požadované informace nasdílet. Nyní si musíme nechat vypsat informace z jednoho státního registru a ručně je přepsat do druhého státního registru. Pod rouškou transparentnosti si jen přiděláváme starosti, protože administrativní zátěž pro jednotlivé obce stále narůstá,“ sdělil hejtman Netolický.

 

Na setkání prezentovali své zkušenosti také zástupci Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kteří jsou iniciátory prohlášení na změnu zákona, ke kterému se připojilo již okolo 2500 obcí. Obecnou problematiku zákona a jeho nastavení prezentovala přítomným zákonodárcům manažerka svazku Lenka Bártlová. Starosta Dolní Čermné a předseda svazku Petr Helekal informoval o provedeném průzkumu mezi obcemi. Z něj vyplývá, že již dnes je podána řada demisí na funkce starostů, místostarostů či radních a další o této možnosti uvažují. „V současné době máme v naší obci již jednu podanou demisi a o druhé jsem byl informován, s tím, že byla vzhledem k přípravám novely prozatím odložena. V našem kraji například podal rezignaci starosta Načešic či člen rady města Jevíčko a další o tom vážně uvažují,“ sdělil Petr Helekal.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.