Tiskové zprávy

Další evropský projekt zlepší silnice na Orlickoústecku

Ilustrační foto
(21.12.2017)

Pardubice - Zhruba 6 kilometrů silnice od konce obce Loučky přes obce Svatý Jiří a Jehnědí se dočká rekonstrukce. Krajští radní schválili zahájení zadávacího řízení na tuto stavbu, která bude spolufinancovaná z evropských peněz, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu. V rámci tohoto programu předložil Pardubický kraj projekty na rekonstrukce silnic II. a III. tříd, které bude postupně zahajovat.

 

„Po dokončení rekonstrukce silnice mezi Ústím nad Orlicí a Hrádkem pokračujeme postupně v přípravě dalších dopravních projektů spolufinancovaných z evropských fondů. V tomto konkrétním případě se jedná o modernizaci silnice II/315 od konce obce Loučky přes Svatý Jiří a Jehnědí, včetně křižovatky se silnicí III. třídy, v celkové délce 5,7 kilometru,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Snažíme se využít všech dostupných finančních prostředků na rekonstrukce silnic nižších tříd, které jsou v našem kraji podinvestované, a to v částce okolo 15 miliard korun. Proto zapojujeme nejen evropské fondy, ale v minulých třech letech jsme využili prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, které však pro příští rok stále nemáme garantované,“ doplnil Netolický.

 

„Na zhruba šestikilometrovém úseku silnice II/315 necháme provést sanaci konstrukčních vrstev vozovky, včetně nových asfaltových vrstev. Modernizací projde i odvodňovací systém nebo přechody a autobusové zastávky,“ informoval náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš s tím, že stavba bude probíhat po etapách. Důvodem je zkoordinování čtyř na sebe navazujících staveb.

 

„Konkrétně jde o modernizaci silnice II/315 Hrádek – průtah, která je rozestavěná do konce srpna 2018, dále o modernizaci silnice II/315 křižovatka s III/36016 – Hrádek s plánovanou realizací od 1. dubna 2019 do 31. října 2019 a modernizaci silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí, kde se plánuje stavět od 1. července 2019 do 31. října 2020,“ řekl Kortyš a dodal, že rozhodujícím kritériem pro rozdělení stavby do jednotlivých etap bude především zachování dopravní obslužnosti obcí, zejména Jehnědí a Sudislavi nad Orlicí, které leží uprostřed upravovaného úseku a nemají jiné kvalitní dopravní napojení než opravovanou silnici II/315. Předpokládaná cena stavby je více než 114 milionů korun.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.