Tiskové zprávy

Chybějící finance na platy učitelů bude kraj požadovat od MŠMT

Chybějící finance na platy učitelů bude kraj požadovat od MŠMT
(4.12.2017)

Pardubice - V září vláda schválila navýšení platů všech pracovníků ve školství o patnáct procent, a to s platností od 1. listopadu 2017. Krajům však na toto zvýšení od ministerstva školství nedorazily všechny potřebné finance, chybí 1,3 %. Tuto skutečnost proto museli radní Pardubického kraje řešit na svém posledním jednání.

 

Vedení Pardubického kraje rozhodlo o navýšení prostředků školám na zvýšení platů ze své finanční rezervy. Zároveň ale bude požadovat doplacení chybějících finančních prostředků od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „V našem kraji činí rozdíl mezi účelovou dotací poskytnutou z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a potřebou finančních prostředků na pokrytí navýšení platů zaměstnanců regionálního školství od 1. listopadu do 31. prosince 2017 téměř 1,3 milionu korun,“ informoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

 

„Chybějící finanční prostředky by ředitelé škol a školských zařízení museli čerpat z prostředků určených na nenárokové složky platu, k faktickém zvýšení platů by tak nedošlo,“ dodal radní pro školství Bohumil Bernášek.

 

Na navýšení platů v rámci rozvojového programu „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ chybí všem krajům celkem 25 milionů korun.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.