Tiskové zprávy

Ředitelé mateřských a základních škol z kraje se setkali na Seči

Ředitelé mateřských a základních škol z kraje se setkali na Seči
(4.12.2017)

Seč - Po poradě ředitelů středních škol, konzervatoří a speciálních středních škol Pardubického kraje, která se uskutečnila v polovině října, přišlo v minulém týdnu na řadu také tradiční dvoudenní setkání ředitelů základních a mateřských škol. V kongresovém centru Jezerka na Seči se s nimi setkal radní pro školství Bohumil Bernášek a vedoucí odboru školství Martin Kiss.

 

„Setkání s řediteli škol a školských zařízení na Seči pro mě bylo příležitostí, jak vyjádřit všem pedagogům a pracovníkům škol uznání a poděkování za jejich práci,“ řekl Bohumil Bernášek. „V říjnových předvolebních průzkumech občané kraje vysoce hodnotili kvalitu a dostupnost našeho školství, tyto skutečnosti považuji za velmi pozitivní a zavazující,“ dodal radní Bernášek.

 

„Každoroční porady ředitelů jsou přínosné nejen z hlediska odborných vystoupení, ale také pro diskuzi v neformální části, kde si mohou účastníci předávat své zkušenosti,“ řekl Martin Kiss.

 

Ředitelé mateřských škol se v rámci porady dozvěděli od odborníků z odboru školství i zástupců Ministerstva školství o změnách v předškolním vzdělávání či o ekonomických a statistických záležitostech. Součástí setkání byly také příspěvky hostů. Jednalo se například o téma environmentálního vzdělávání a výchovy či příspěvek týkající se výukových programů v oblasti zdravé výživy pro děti z mateřských škol. Problematiku záškoláctví, jednotné příjímací zkoušky nebo projekt na podporu polytechnického vzdělávání řešili ředitelé základních škol.

 

Oběma skupinám zaměstnanci odboru školství pak připomněli, jak využívat rejstřík škol a školských zařízení nebo Školský portál Pardubického kraje. Společným tématem byla také reforma financování regionálního školství, kterou plánuje Ministerstvo školství od ledna 2019. Finance pro jednotlivé školy už nebudou závislé jen na počtu žáků, měla by se snížit administrativní náročnost a ředitelé škol by měli dostat větší volnost v rámci daných limitů organizovat výuku a odměňování učitelů.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.