Tiskové zprávy

Netolický: Fungování místních samospráv je potřeba bránit

Jednání hejtmana Martina Netolického s Janou Hamplovou
(30.11.2017)

Pardubice - Zajištění informačního a odborného servisu pro místní samosprávy a jejich obrana před množícími se ataky, které ohrožují samotné fungování měst a obcí. Témata jednání hejtman Pardubického kraje Martina Netolického s advokátkou Janou Zwyrtek Hamplovou, která se řadí mezi přední odborníky na právo územních samospráv v České republice. Hamplová stojí v čele iniciativy senátorů, kteří předkládají Ústavnímu soudu ČR návrh na změnu zákona o střetu zájmu a zrušení celé novely tohoto zákona.

 

„Poslední dobou stále více vnímám tlaky na fungování místních samospráv. Jsem přesvědčený, že vláda, která chce být úspěšná, nesmí bojovat se samosprávami na všech úrovních. Zaznamenal jsem nervozitu u obcí, protože někteří politici naznačili, že by chtěli obce slučovat pod ekonomickým tlakem. Vzhledem k tomu, že takové změny nyní probíhají v Estonsku nebo na Ukrajině, nevím, zda jestli je to cesta, kterou chceme také jít. Domnívám se, že Česká republika ústavní právo na samosprávu respektuje a ostatně územní samospráva jako taková je založena na tom, že stát do těchto záležitostí nevstupuje, ale samotní občané rozhodují, zda chtějí spravovat své záležitosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který s Janou Hamplovou rozebíral také problematiku zákona o střetu zájmů. „Tento zákon je bohužel nástrojem, jak z komunální politiky vystrnadit schopné a pracovité lidi, kteří několikrát zváží, zda do politiky vstupovat s rizikem, že budou muset odhalit veškerý svůj majetek, ale také majetek svých blízkých členů rodiny, kteří s danou politickou funkcí nemají přímo nic společného. Zákon tak zasahuje tisíce osob, které nejsou veřejnými funkcionáři ani vysoce postavenými úředníky, což rozhodně není správné,“ doplnil hejtman Netolický.

 

Ten se v budoucnu plánuje podílet také na školeních a informačním servisu pro starosty obcí, které Jana Hamplová již několik let zajišťuje. „Oslovila jsem pana hejtmana Netolického, kterého si osobně velmi vážím jako odborníka v oblasti místních samospráv, aby v příštích letech vystupoval na odborné konferenci Municipal, kterou každoročně pořádáme v Pardubickém kraji pro starosty. Zároveň jsem přesvědčena, že jeho zkušenosti mohou být zajímavé pro odborné publikace sloužící starostům při výkonu jejich funkce, protože je vždy vhodné, aby byly jednotlivé případy prezentovány někým, kdo se v dané problematice dlouhodobě pohybuje a zná ji,“ uvedla Jana Zwyrtek Hamplová.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.