Tiskové zprávy

Hana Štěpánová: Školení pro obce využilo už 330 starostů a starostek

Hana Štěpánová: Školení pro obce využilo už 330 starostů a starostek
(23.11.2017)

Po roce působení ve funkci radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace může dlouholetá starostka a nyní místostarostka Morašic u Litomyšle Hana Štěpánová zhodnotit, co se kraji daří dělat pro starosty obcí.

 

Proč jste se pustila do organizace školení pro starosty?

Domnívám se, že na rozvoj regionu mají největší vliv právě starostové a starostky měst a obcí. Tito lidé se musí orientovat v nejrůznější legislativě, která se mění, a to často v neprospěch lidí a samosprávných celků. Takový představitel obce musí být i dobrým manažerem, musí umět jednat s lidmi, musí zachovat chladnou hlavu při nepředvídaných událostech, musí, musí, musí… Také by měl umět zůstat „soukromou osobou“ a mít několik hodin v týdnu jen sám pro sebe. Školení bývají často pro starosty finančně a časově náročná, proto jsem je chtěla přiblížit do regionu a nabídnout je obcím bezplatně.

 

Letos se uskutečnila série čtyř školení na různých místech kraje, jakým byl o ně zájem?

Celkově prošlo školeními 330 zástupců obcí. Největší zájem byl o poslední téma letošního roku, tedy Zákon o ochraně osobních údajů – GDPR. Účinnost zákona začíná od 25. května 2018. Potřebuje k sobě schválit ještě jeden zákon o tom, jak se to bude provádět. Vzhledem k tomu, že jej noví poslanci zřejmě nestihnou do května uvést v život, tak se budeme řídit evropskou směrnicí. Téma zaznamenalo vysokou účast ne proto, že by bylo tak zajímavé a neodolatelné, ale je to zase jeden z těch zákonů, kdy EU a stát žene samosprávy a jejich příspěvkové organizace do kouta. Nevíš, nesplníš, nezaplatíš pověřence, tak zaplatíš vysokou pokutu. Je to zákon, který se pere se zákonem o střetu zájmů. Prapodivná existence dvou zákonů, kde si každý vede svou, nesmlouvavě.

 

Počítáte s tím, že školení budou pokračovat i v příštím roce?

Určitě s tím počítáme, rádi bychom měli v každém čtvrtletí jedno školení, stejně jako letos. Zatím konzultujeme témata, která budou pro starosty nejvíce potřebná a aktuální. Bude to problematika zákonů a jejich změn, které ovlivňují fungování obcí a měst. Jedno  vzdělávání bude určitě zaměřené  na osobní rozvoj starostů. Myslím, že je to velmi důležitá pomoc, která se kraji vrátí. Stále se totiž držím hesla, že jaký je starosta, taková je obec, jaké jsou obce a města, takový je kraj.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.