Tiskové zprávy

Iniciativu na změnu zákona o střetu zájmů podpoříme, říká hejtman

Seminář Sdružení místních samospráv Pardubického kraje
(21.11.2017)

Pardubice - Na krajském úřadu se dnes uskutečnil seminář Sdružení místních samospráv Pardubického kraje, kterého se zúčastnit také hejtman Martin Netolický. Ten přítomné seznámil s postojem vedení kraje k problematice zákona o střetu zájmů, která byla hlavním bodem setkání.

 

Od 1. září nabyla účinnosti novela zákona, která mimo jiné přináší například povinnost veřejným funkcionářům letos podat čestné prohlášení dvakrát nebo změny v nahlížení do registru oznámení, který je nyní veřejně přístupný bez žádosti.

 

„V posledních dnech jsme diskutovali se zástupci mikroregionu Severo-Lanškrounsko na téma novely zákona o střetu zájmů. Pardubický kraj se chce jako celek připojit k iniciativě tohoto svazku, který vypracoval prohlášení, jehož součástí je žádost o změnu tohoto zákona,“ informoval hejtman Martin Netolický. „Vnímám, že toto téma je aktuální a bude eskalovat. V tuto chvíli budeme podporovat aktivitu mikroregionu Severo-Lanškrounsko. V případě, že to k ničemu nepovede nebo nebude předložena jiná iniciativa, ať ze strany senátu, nebo jednotlivých poslanců, jsme jako kraj připraveni na únorovém zasedání zastupitelstva schválit a následně předložit zákonodárnou iniciativu sami,“ řekl hejtman.

 

„Budeme požadovat vynětí neuvolněných funkcionářů z kategorie tzv. veřejných funkcionářů a nahlížení veřejnosti na oznámení na žádost nikoli anonymní, ale takovou, která bude standardním způsobem podepsaná. Nesouhlasíme také s tím, aby nad rámec zákona existovala aplikace, kde je pouze „na kliknutí“ možné získat informace bez jednoznačné identifikace osoby, která to žádá,“ uvedl Martin Netolický a dodal: „Pokud se chceme takto postavit k samosprávám obecně, pak začínám mít jisté obavy o garantovanou nezávislost samospráv na státu.“

 

Údržba silnic i konference Venkov

 

Na setkání se hejtman vyjádřil také k tématu zimní údržby silnic. Tu nově od 1. listopadu nezajišťuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ale Ředitelství silnic a dálnic. „Včera byla na silnicích v našem kraji situace nejhorší v celé republice, což považuji za hazard se zdravím i majetkem. Je to způsobeno tím, že Ministerstvo dopravy zatím nebylo schopno vysoutěžit dodavatele údržby. Působí zde tedy dva dodavatelé, a to pouze na rok, což pro ně není příliš motivující například k pořízení techniky,“ řekl hejtman.

 

Mezi další témata krajského semináře patřily třeba také závěry Národní konference Venkov, která se uskutečnila na začátku listopadu, nebo aktuální činnost Sdružení místních samospráv České republiky.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.