Tiskové zprávy

Rok ve znamení investic. Krajská rada schválila návrh rozpočtu na rok 2018

Hejtman Martin Netolický při prezentaci krajského rozpočtu na rok 2018
(7.11.2017)

Pardubice - Rada Pardubického kraje schválila na svém pondělním jednání návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018. Stejně jako v předchozích letech bude ve znamení velkých investic a snižování úvěrového zatížení, které se krajské samosprávě podařilo zredukovat z 2,4 miliardy v roce 2008 na současnou jednu miliardu korun. V průběhu roku lze očekávat, že stejně jako v minulých letech získá kraj další prostředky ze zlepšeného inkasa daní. Rozpočet bude 12. prosince na svém posledním letošním jednání schvalovat krajské zastupitelstvo.

 

„Dlouhodobě jsem příznivcem konzervativního nastavení rozpočtu. Proto tomu také odpovídá náš návrh, který je růstový a investičně zaměřený. Stejně jako v předchozích letech očekáváme, že budeme schopni v průběhu roku zapojit zvýšené inkaso daní a investovat prostředky do všech oblastí napříč krajem. Pro příští rok je rozpočet schválen s příjmy v hodnotě 4,148 miliardy korun a výdaji 4,411 miliardy korun, což je způsobeno zapojením třetí tranše úvěru od Evropské investiční banky přímo do krajského rozpočtu na předfinancování projektů z evropských fondů. Dlouhodobě navíc snižujeme úvěrové zatížení, které dnes činí jednu miliardu korun oproti roku 2008, kdy byl krajský dluh na hranici 2,4 miliardy,“ uvedl hejtman Netolický, který připomněl, že při plánování rozpočtu muselo být přihlédnuto také k několika rozhodnutím vlády o navýšení platů ve zdravotnictví, kultuře či sociální oblasti. „Museli jsme si poradit s předvolebními balíčky, které jsou spojené s navyšováním platů a mezd. Pro náš kraj tyto nárůsty znamenají okolo 95 milionů korun. Nechceme však, aby se výdaje vyvolané centrální úrovní projevily v regionu,“ řekl hejtman Martin Netolický.

 

Dotační programy budou zachovány. Kraj podpoří nově dětská dopravní hřiště

I přes nutnost vypořádat se s rozhodnutím státu, zachovává kraj finanční prostředky v různých dotačních programech na minimálně stejné úrovni jako po úpravě rozpočtu v roce 2017. „Například u Programu obnovy venkova navýšíme celkovou částku na 66 milionů korun s tím, že nově vypisujeme dotační program také pro Místní akční skupiny. Na popud pana náměstka Kortyše jsme navíc vytvořili dotační program na výstavbu dětských dopravních hřišť, který bude podpořen částkou tří milionů korun,“ sdělil Netolický k některým vybraným dotačním programům.

 

Největší investicí je stavba centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. Kraj využije úvěr EIB

Schválený návrh krajského rozpočtu obsahuje také čerpání další části úvěru Evropské investiční banky ve výši 438 milionů korun. „V roce 2018 bude úvěr EIB III plně dočerpán, a to v celkové výši 600 milionů korun. Zbývající prostředky nedočerpaného úvěru budou zapojeny v průběhu roku v okamžiku, kdy bude zahájena stavba centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. Jedná se o stěžejní investici, která bude v příštím roce zahájena,“ sdělil hejtman Netolický. „V příštím roce zapojíme vlastní zdroje kraje a 120 milionů korun z úvěru od Evropské investiční banky, jehož rámec kraj přijal již v roce 2013 a stále jej nedočerpal, protože primárně využívá vlastních zdrojů. Stavba centrálního příjmu je ideální pro takovýto typ úvěru, protože je velmi výhodný a pro kraj není drahý,“ sdělil Netolický.

 

Mezi další zásadní investice v příštím roce patří stavba mostu ve Valech u Přelouče, kde se kraj připojí částkou necelých 50 milionů korun k investici Ředitelství vodních cest. Modernizací a oprav se dočkají také silnice nižších tříd, školy či školská zařízení. „Pokračujeme ve zlepšování zázemí naší zdravotnické záchranné služby. Máme připravené projekty na stavbu výjezdových stanic ve Vysokém Mýtě, Starých Čívic nebo Holicích. Dále řešíme situaci v Moravské Třebové nebo Seči. Jakmile budou projekty dokončené, budeme přiblíženi občanům ještě více a dostaneme se tak na zcela novou úroveň,“ uvedl hejtman Martin Netolický k vybraným investičním akcím v příštím roce.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.