Tiskové zprávy

Pardubický kraj hostí celostátní konferenci Venkov 2017

Pardubický kraj hostí celostátní konferenci Venkov 2017
(2.11.2017)

Dříteč - V Dříteči na Pardubicku odstartovala ve středu Národní konference Venkov 2017. První den konference byl mimo jiné ve znamení setkání územních partnerů či jednání Spolku pro obnovu venkova a Národní sítě Místních akčních skupin. Čtvrteční a páteční program zahrnuje sérií přednášek a odborných debat, v rámci kterých vystoupili také zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radními Václavem Kroutilem a Pavlem Šotolou.

 

Setkání územních partnerů

 

„Diskuse územních partnerů se v současné době točí především okolo nastavení čerpání evropských fondů po roce 2020. Proto jsme se společně s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem rozhodli obnovit tato setkávání se zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Spolku pro obnovu venkova či Národní sítě Místních akčních skupin. Debata o čerpání evropských prostředků po roce 2020 musí být směřována tam, kam chtějí zástupci místních a krajských samospráv,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Musíme si jednoznačně říci, že máme několik úrovní podpory v území. Pakliže není možné na některou z priorit čerpat z evropských fondů, musí na řadu přijít stát a až následně regiony. Bohužel nyní musíme neustále se státem debatovat například o financování silnic nižších tříd. V současné době je možné pro čerpání zahrnout pouze silnice nižších tříd, které navazují na evropsky významné dopravní cesty. Pokud se nám podaří pro příští programové období zajistit, aby bylo možné čerpat na dopravní infrastrukturu i v periferních oblastech, pomohlo by nám to zaplnit bílá místa financovaná z krajského rozpočtu,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že v průběhu prosince budou definována stanoviska územních partnerů a ještě do konce roku by se mělo v této věci uskutečnit jednání se zástupci Evropské komise v Bruselu.

 

V rámci dopoledního programu se uskutečnilo první plenární zasedání, v rámci kterého se účastníci konference seznámili s několika odbornými příspěvky. S tématikou duchovního rozměru obnovy venkova vystoupil biskup královehradecké diecéze Jan Vokál. Konference se zúčastnil také ministr zemědělství Marian Jurečka, který přítomné seznámil s politikou venkova v Programu rozvoje venkova. Následoval vstup hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, jehož tématem byla subsidiarita a víceúrovňová správa. Ve druhém dopoledním bloku vystoupil také radní Pardubického kraje Václav Kroutil s tématem Agroturistika a podnikání na venkově. Na něj navázal Pavel Šotola, radní zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, který hovořil o problematice sociálního podnikání v Pardubickém kraji. 

 

Je smutné, že budeme muset státu vysvětlovat, k čemu kraje slouží, říká hejtman Netolický

 

Hejtman Martin Netolický v rámci svého příspěvku hovořil mimo jiné o víceúrovňové správě a fungování regionů v kontextu posledních parlamentních voleb. „Mám obavu, že vzhledem k výsledkům voleb budeme muset zřejmě obhajovat, proč jako kraje existujeme a jakou činnost vykonáváme pro stát. My jsme připraveni dále pracovat pro území, pro naše regiony, ale někdo nám musí říci, zda vůbec chce, abychom tuto činnost vykonávali. Je nutné si položit otázku: Není zastupitelský princip a hledání kompromisů lepší než neomezený car? Osobně jsem přesvědčen, že je. Stát rozhodně nemůže rozhodovat o všem, ale pokud chce například Ministerstvo dopravy rozhodovat o rekonstrukci mostu v Dříteči, tak samozřejmě - prosím. Budu proto pečlivě sledovat programové prohlášení české vlády, protože se bohužel budeme muset s nově zvolenými zákonodárci bavit o základních tématech fungování státu a rozdělení kompetencí mezi centrem, regiony, městy a obcemi,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Kroutil: Agroturistika je příležitostí pro další rozvoj venkova

 

Radní Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil hovořil v rámci svého panelového vystoupení o problematice agroturistiky. „Agroturistika je jednoznačnou příležitostí pro náš venkov. Musíme však k půdě a venkovským oblastem přistupovat s maximální možnou úctou, abychom se nedostali zpět do 90. let, kdyby byla řada zajímavých venkovských oblastí poškozena špatnými hospodáři,“ uvedl radní Václav Kroutil. „Agroturistika nemá v současné době dobré postavení v rámci cestovního ruchu ČR, její rozvoj není zatím tak dynamický, ale máme řadu příkladů dobré praxe, kterými se můžeme inspirovat,“ dodal radní Václav Kroutil, který přítomným představil také krajský Program obnovy venkova s novým dotačním titulem pro MAS.

 

Šotola: Podpora sociálního podnikání může venkovu pomoci

 

Posledním ze zástupců kraje, kteří v rámci konference prezentovali svá témata, byl radní pro sociální oblast a neziskový sektor Pavel Šotola, jenž představil problematiku sociálního podnikání. „Před třemi lety jsme vytvořili dotační program na podporu sociálního podnikání, jehož cílem je podpora vzniku nových sociálních podniků a rozvoj již existujících. Je to příležitost pro lidi, kteří jsou znevýhodnění na trhu práce, a umožňuje jejich lepší začleňování do veřejného života. Zároveň podporou této formy podnikání chceme pomáhat i lokální ekonomice a využívat místní zdroje,“ uvedl radní Pavel Šotola s tím, že z krajského dotačního programu bylo již za 3 roky poskytnuto 4,5 milionu korun na realizaci 40 projektů.

 

Partnery letošní konference jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť Místních akčních skupin ČR, Celostátní síť venkova, Asociace soukromého zemědělství ČR, Agrární komora ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky a Česká biskupská konference.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.