Tiskové zprávy

Labská cyklostezka se opět posunula blíže k výstavbě

Labská cyklostezka se opět posunula blíže k výstavbě
(26.10.2017)

Pardubice - V konečné podobě byste se po Labské cyklostezce měli dostat od pramene Labe až do Hamburku. V Pardubickém kraji je zatím vybudováno jen několik kilometrů, a to z Pardubic do Brozan. Usilovně se ovšem pracuje na přípravách výstavby celého úseku, který vede Pardubickým krajem. K přípravám výstavby se aktivně hlásí i Pardubický kraj, prostřednictvím gesčního radního a velkého propagátora cyklistiky, René Živného.

 

„Podle mého názoru je Labská cyklostezka pro cyklisty našeho regionu stejně důležitá komunikace, jako pro motoristy silnice D43,“ říká Živný a pokračuje: „Pardubický kraj se snaží v rámci možností pomáhat oběma úsekům, které máme na území kraje, tedy mezi Hradcem Králové a Pardubicemi a také mezi Pardubice a Týncem nad Labem.  Přispíváme finančně, a to především na přípravné práce, jako jsou výkupy pozemků, vyhledávací studie, realizační dokumentace či na činnost projektového manažera. A pokračovat s podporou hodláme i nadále. V rozpočtovém výhledu do roku 2020 počítáme každoročně s částkou blížící se dvěma miliónům korun.“

 

Po letech jednání s majiteli pozemků, se nyní v úseku z Hradce Králové do Pardubic podařilo již většinu pozemků vykoupit a vše se blíží vlastní realizaci. K té je nejblíže úsek Hradec Králové – Vysoká nad Labem, kde došlo již k vyhodnocení podaných nabídek na stavbu této etapy a zahájení vlastní stavby je plánováno na březen 2018 s pravděpodobným dokončením v říjnu 2018. Úsek by měl být financovaný z velké části dotací z regionálního operačního programu (IROP).

 

„Po úplném dokončení by Labská cyklotrasa na našem území neměla sloužit jen turistům, ale také k zajištění cesty lidem do zaměstnání. V blízkosti cyklostezky se nacházejí velcí zaměstnavatelé, ať již chvaletická či opatovická elektrárna, Kiekert v Přelouči a samozřejmě průmyslová zóna v Pardubicích. Na druhou stranu zlepšení infrastruktury pro cyklisty by mělo do našeho regionu přitáhnout také větší množství cykloturistů. Počítá se s napojením také okolních zajímavostí, jako je hřebčín v Kladrubech nad Labem, rodiště architekta Gočára v Semíně či se sjezdem do centra Přelouče,“ uvedl René Živný.

 

Postup na jednotlivých úsecích cyklostezky v Pardubickém kraji:

Úsek most Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem

V rámci projektování a vyjádření policie ČR byl projektant nucen provést změny u nájezdu u mostu. Nadále probíhá projektování a zajišťování potřebných dokladů.

 

Úsek Opatovice nad Labem – Dříteč

Zde je situace nejvíce pozdržená. Kvůli neochotě některých vlastníků pozemků se návrh trasy několikrát předělával. Nyní zadává svazek obcí společně s Elektrárnou Opatovice studii proveditelnosti v přilehlém území.

 

Úsek Dříteč – Němčice

V současné době bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby a běží lhůty pro podání případných námitek účastníků a uplatnění závazných stanovisek dotčenými orgány.

 

Úsek Němčice – Hrad Kunětická Hora

Bylo zažádáno o územní rozhodnutí, chybí jen vyjádření památkové péče Pardubice.

 

Úsek Pardubice – Týnec na Labem

Tento úsek začal druhý sazek obcí připravovat o několik let později, a tak se nyní především začínají vykupovat pozemky v předpokládané trase a tvoří se potřebné dokumentace.

 

Přípravu cyklostezky realizují za tímto účelem vytvořené svazky obcí. Dříve vznikl spolek s názvem HRADUBICKÁ LABSKÁ CYKLOSTEZKA, jehož činností je příprava úseku z Hradce Králové do Pardubic. Jeho ředitelem je starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák. Druhou část, z Pardubic na Týnec nad Labem, spravuje svazek obcí s názvem PARDUBICKÁ LABSKÁ CYKLOSTEZKA a ředitelkou je zde starostka Přelouče paní Irena Burešová. Nad tím vším pak dohlíží projektový manažer Tomáš Jeřábek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.