Tiskové zprávy

Přelom při zadávání zakázek. Kraj zvítězil v soudním sporu nad Ministerstvem financí

Ilustrační foto
(10.10.2017)

Pardubice - Pardubický kraj po několika letech zvítězil nad Ministerstvem financí a nemusí vracet žádné finanční prostředky do rozpočtu Regionální rady Severovýchod. Přelomový verdikt vynesla pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Kraj zde uspěl se správní žalobou proti rozhodnutí Ministerstva financí, které mu původně přikázalo zaplatit 140 milionů korun za porušení rozpočtové kázně při výběru dodavatele modernizace silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a Chocní. Celý problém spočíval ve stanovení kritéria pro dodavatele, kteří museli mít vlastní nebo zasmluvněnou obalovnu živičných krytů. Vzhledem k tomu, že ministerstvo nevyužilo možnost mimořádného opravného prostředku proti rozhodnutí správního soudu, bude tento spor pro Pardubický kraj definitivně úspěšně uzavřen.

 

„Považujeme toto rozhodnutí krajského soudu za klíčové, a to nejen pro náš kraj, ale obecně ve vztahu k auditnímu orgánu Ministerstva financí. Nezávislý soud nám dává za pravdu, že české audity a kontroly často hledají chyby i tam, kde nikdy nebyly a nejsou, a tím šikanují žadatele o dotace. Není potom divu, že žadatelé pro nálezy kontrol nechtějí ani o evropské projekty žádat. Audit ministerstva financí považujeme od počátku za účelový. Soud naopak konstatoval, že požadavky kraje na kvalifikační kritéria byly v souladu s oprávněnými zájmy a potřebami zadavatele, přičemž u ministerstva financí šlo o pouhou úvahu hypotetických dopadů na okruh potenciálních uchazečů,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jednoduše řečeno k žádné, byť i skryté, diskriminaci nedošlo, proto nemohla být porušena rozpočtová kázeň a tudíž nemohl být vyměřen ani odvod. Rozhodnutí ministerstva financí bylo výrokem soudu označeno za nezákonné. Z toho vyplývá sdělení pro příjemce evropských dotací, aby se nevzdávali a využívali opravných prostředků vč. soudního přezkumu, pokud se jim zdá rozhodnutí správního orgánu zjevně nelogické nebo v rozporu se zdravým rozumem. Náš případ takovým rozhodně byl,“ sdělil hejtman Netolický, který o celém případu bude neprodleně informovat také ostatní hejtmany. „Všem kolegům bude rozeslána detailní informace o celém případu včetně rozsudku soudu. Zároveň se o tom budeme bavit na nejbližším jednání Asociace krajů,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.