Tiskové zprávy

Kraj usiluje o nákup nových železničních vozidel

Ilustrační foto
(29.9.2017)

Pardubice - Krajští radní na svém pondělním jednání schválili návrh dodatku smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy mezi Ministerstvem dopravy a kraji. Tento dodatek řeší podmínky spolufinancování ze státního rozpočtu v případě využití podpory z Operačního programu Doprava (OPD) na pořízení nových železničních kolejových vozidel. V Pardubickém kraji se v budoucnu očekává jejich nasazení na šesti tratích.

 

„Vzhledem k tomu, že máme zájem pořídit nová železniční vozidla z Operačního programu Doprava, je nutné se k tomuto dodatku připojit, neboť bude jedním z dokumentů, které musí být předloženy v rámci žádosti o poskytnutí dotace na pořízení těchto vozidel,“ vysvětlil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Jako kraje se tímto dodatkem zavazujeme k tomu, že pokud bude využito podpory v rámci tohoto operačního programu, zajistíme, aby dopravce, který bude služby zajišťovat po 2023, byl vybrán na základě otevřeného nabídkového řízení, a aby tento dopravce v této době využíval nakoupená kolejová vozidla. V případě, že bychom toto nebyli schopni zajistit, přišli bychom o spolufinancování nákupu vozidel ze státního rozpočtu,“ dodal Netolický.„Na pořízení vozidel v rámci OPD 2 je nyní vypsaná výzva, ve které je alokována částka ve výši 7,73 miliard korun se spolufinancováním ve výši 85 procent,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš s tím, že Pardubický kraj má již rovněž vytipované železniční tratě, na které by mohla tato vozidla v budoucnu obsluhovat. „Jedná se o úsek trati z Pardubic přes Hlinsko až do Havlíčkova Brodu v sousedním Kraji Vysočina. Dále pak tři úseky z České Třebové do Chornice, Letovic, které se již nachází v Jihomoravském kraji, a Zábřehu na Moravě v Olomouckém kraji. Posledními zvažovanými variantami jsou tratě Choceň – Litomyšl a Svitavy – Žďárec u Skutče,“ dodal Michal Kortyš.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.