Tiskové zprávy

Změní se život obyvatelům v Kladrubech nad Labem? Záleží i na nich

Ředitel Jiří Machek, 1. náměstek hejtmana Roman Línek a starosta Litomyšle Radomil Kašpar
(15.6.2017)

Pardubice /Kladruby n. L. – Na besedě na téma Národní hřebčín Kladruby nad Labem a UNESCO se v Císařském hostinci v areálu hřebčína sešli občané s vedením podniku a také dalšími hosty. Byli mezi nimi i 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který je předsedou Rady památky Krajina kočárových koní v Kladrubech nad Labem, a Radomil Kašpar, starosta Litomyšle a předseda dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO.

 

Působivé představení nedávné revitalizace hřebčína na fotografiích před a po rekonstrukci všem názorně ukázalo rozsah změn, které se mohly uskutečnit právě proto, že byl hřebčín v roce 2007 zařazen na indikativní seznam UNESCO. Představitelé hřebčína pak seznámili občany se svými střednědobými i dlouhodobými plány.

 

Už v loňském roce stoupla návštěvnost kladrubské a slatiňanské části hřebčína dohromady na 60 tisíc lidí za sezónu. Pro hřebčín je satisfakcí, že si návštěvníci uvědomují kulturní bohatství, které zde máme v 500leté tradicí šlechtění kočárových koní a utváření krajiny pro jejich chov. Jinde ve světě totiž řada hřebčínů zaniká nebo se privatizuje a místo nich vznikají spíše sportovní jízdárny.

 

Při procesu usilujícím o zápis na listinu kulturního dědictví UNESCO by se mohla návštěvnost ještě zvyšovat. „V rámci svazku obcí České dědictví UNESCO jsme si zadali průzkum, kam zahraniční turisté v České republice jezdí na výlety. Vyplynulo z něj, že každý třetí hned po Praze vyhledává místa ze seznamu UNESCO. Většinou se jedná o jednodenní výlety, ale Kladruby nad Labem by byly velmi dobrou zastávkou na okružní cestě po některých z nich,“ řekl Radomil Kašpar, starosta Litomyšle.

 

Pardubický kraj má zájem na tom, aby se při rozvoji tohoto území předešlo možným kolizním situacím. „Zadali jsme proto vypracovat Rozvojovou studii Kladrubska, která prověří možnosti rozvoje infrastruktury, a to jak dopravní včetně cyklotras, cyklostezek a pěších tras a samozřejmě parkování, tak v oblasti služeb pro cestovní ruch. Důležité bude navigace a napojení na další turistické cíle i návaznost na územní plány obcí. Dokument bude hotový do konce října,“ uvedl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje.

 

 Život obyvatel Kladrub nad Labem se asi nezmění tolik, jako například v Českém Krumlově, kde 60 procent podnikatelů žije z cestovního ruchu, ale bude záležet na jejich podnikavosti a invenci, jestli tuto příležitost využijí. Se svými 450 obyvateli jsou třikrát větší než obec Holašovice, která je na seznamu UNESCO od roku 1998 a úspěšně těží z této popularity s pouhými 140 obyvateli.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.