Tiskové zprávy

Stát by neměl házet starostům klacky pod nohy, říká hejtman Netolický

Přednáška hejtmana Martina Netolického
(11.4.2017)

Seč - V úterý dopoledne byl v Hotelu Jezerka na Seči zahájen jubilejní pátý Kongres místních samospráv tentokrát s heslem: Jak přežít v právní džungli. V rámci dopoledního přednáškového panelu vystoupil stejně jako v předchozích letech také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

 

„Jakoukoliv diskusi se starosty obcí vždy velmi vítám, jelikož jsou pro mě rovnocenným partnerem a věřím, že i oni kraj takto vnímají. Pro nás jako krajskou samosprávu jsou zároveň partnerem nejbližším v řadě jednání,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „Na starosty je velmi často nakládán velký díl zodpovědnosti a stát by si měl uvědomit, že mnoho z nich vykonává vedle své funkce také klasické civilní zaměstnání. Pokud stát chce smysluplné fungování samospráv, tak by jim měl vytvářet dostatečný prostor a neházet klacky pod nohy,“ uvedl hejtman Netolický.

 

Ten v rámci příspěvku zmínil několik příkladů ze své hejtmanské praxe. „V poslední době se velmi často řeší problematika systémové podjatosti ve věcech, kdy úředník obce nebo kraje rozhoduje o záležitosti, která se týká této obce či kraje, které jsou zároveň účastníky řízení,“ řekl hejtman, který zmínil také záležitosti bezprostředně spojené s pádem střechy sportovní haly v České Třebové či problematiku ochrany starostů proti různým typům urážek.

 

Společně s hejtmanem v několika tematických blocích vystoupila také advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která starosty seznámí například se zákonem o přístupu k informacím. V rámci dvoudenního semináře se starostové také například dozvědí, jak pracovat se zákonem o obcích, ale také o jeho výkladu soudy včetně zajímavých soudních případů posledních let. Známý advokát Tomáš Sokol představí nové trestní kauzy z oblasti samosprávy a pohovoří také na téma kolektivní odpovědnosti. Miroslav Kubánek v rámci svého bloku se zaměří na vztahy mezi orgány obce tedy zastupitelstvem, radou, starostou, místostarostou a výbory.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.