Tiskové zprávy

Projekt Innogrow pomáhá růstu podnikání ve venkovských oblastech

Kampus ve městě Lecco, Polytechnická Univerzita Milano
(15.3.2017)

Lecco/Itálie – Za účasti klíčových aktérů projektu INNOGROW proběhl na Milánské Polytechnické univerzitě v kampusu ve městě Lecco mezinárodní seminář na téma Inovační centra. Obsahem semináře bylo především předání znalostí, zkušeností a nápadů od inovačního lídra projektu Nadace pro životní prostředí v Lombardii. V prezentacích inovačních firem, organizací zaměřených na podporu inovací a technologických parků zazněly podněty a příspěvky, jak zavádět inovace a podporovat přijímání inovací u malých a středních podniků či i u aktérů veřejné správy.

 

Semináře se kromě týmu projektu účastnili dva klíčoví aktéři projektu – stakeholdeři – a to Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov, a Jan Kroupa ze společnosti Proxim. „Bylo pro mne velmi přínosné vidět, kolik institucí je zapojených do inovačního prostředí v Lombardii, jak firmy inovují ve své oblasti podnikání a nápady se nebojí sdílet a prezentovat na workshopech,“ řekl radní Kroutil. Klíčoví aktéři projektu se budou podílet na vzniku akčního plánu, který bude ovlivňovat přijímání inovativních postupů a projektů v Pardubickém kraji.

 

Projekt INNOGROW je zaměřen na podporu podnikání ve venkovských oblastech, kdy prostřednictvím zavádění inovativních postupů, nových obchodních modelů a přístupů k modernizaci dojde ke zlepšení konkurenceschopnosti a růstu malých a středních podniků ze sektorů zemědělství, lesnictví, agroturistiky, energií a zdrojů, výroby potravin nebo nápojů.

 

Projekt je na území kraje od dubna 2016 realizován prostřednictvím Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje v rámci mezinárodního konsorcia 9 organizací z 8 zemí, konkrétně z Itálie, Bulharska, Velká Británie, Řecka, Lotyšska, Slovinska, Maďarska a ČR. Projekt je z 85 procent spolufinancován z prostředků EU v rámci Programu Interreg Europe.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.