Tiskové zprávy

Kraj i město mají společný zájem na projektech v kultuře

Vizualizace depozitáře v Ohrazenicích
(14.3.2017)

Pardubice - Na společném jednání rad Pardubického kraje a statutárního města Pardubice probrali radní krajské projekty na území krajského města. Jedná se zejména o investice na Zámku Pardubice, na Příhrádku, depozitáře a archeodepozitáře v Ohrazenicích. Obě samosprávy se také shodly na vzájemném navýšení finančních prostředků pro Východočeské divadlo Pardubice, Komorní filharmonii Pardubice a Krajskou knihovnu Pardubice.

 

„Jsme připraveni uvolnit navíc dva miliony na podporu divadla a komorní filharmonie. Město proti tomu uvolní stejnou částku pro naši krajskou knihovnu, která plní zároveň funkci městské knihovny,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. „Celkově tak bude navýšen objem finančních prostředků pro klíčové kulturní instituce v krajském městě o čtyři miliony korun,“ dodal Roman Línek

 

Podle náměstka primátora Jakub Rychteckého se díky této dohodě dočkají čtenáři všech pardubických knihoven většího komfortu. „Součástí dohody je, že v rámci navýšení příspěvku knihovně vzniknou v Pardubicích dva nové biblioboxy a půjdeme cestou společných průkazek nejen pro krajskou knihovnu ale i všechny knihovny v obvodech. Čtenář si tak bude moci vypůjčit a vrátit knížku v kterékoliv knihovně ve městě,“ vysvětlil Rychtecký a dodal, že navýšení ze strany města bude součástí třetí změny rozpočtu, která se uskuteční na březnovém zastupitelstvu.

 

Rady Pardubického kraje a Statutárního města Pardubice vzaly závěrem na vědomí informace týkající se plánovaných investic na Zámku Pardubice, na Příhrádku, vybudování depozitáře a archeodepozitáře v Ohrazenicích a vyjadřují těmto projektům podporu.

 

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.