Tiskové zprávy

Veská by mohla být pilotním projektem státu pro financování zdravotní péče

Návštěva ministra zdravotnictví
(18.7.2019)

Pardubice - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil ve středu Pardubický kraj. V doprovodu hejtmana Martina Netolického navštívil kromě sídla kraje také Pardubickou nemocnici a Dětské centrum Veská. Řeč přišla na aktuální situaci finanční a personální situaci krajských nemocnic včetně rozvojových a investičních plánů. Ve Veské informovali zástupci kraje ministra o nutnosti legislativních změn v rámci úhrad za zdravotní péči v dětských centrech. Ta je nyní hrazena pouze z prostředků zřizovatele.

 

V rámci úvodního setkání v sídle Pardubického kraje byl ministr Vojtěch seznámen s průběhem fúze pěti samostatných nemocnic do jedné akciové společnosti. „Zpětně hodnotíme tento krok velmi kladně, protože se nám tím podařilo vyřešit celou řadu problémů včetně toho, že v rámci jednoho malého kraje spolu nemocnice bojovaly a přetahovaly si pacienty. Nyní je krajské zdravotnictví odděleno mimo vyrovnávací platby od rozpočtu kraje, což v minulosti nebylo. Obdobný krok je i dnes inovativní, jelikož žádný kraj touto cestou nešel, byť o tom některé regiony uvažují a žádají nás o metodickou pomoc,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Pardubická nemocnice

V areálu Pardubické nemocnice byla pro ministra Vojtěcha připravena prohlídka jednotlivých oddělení a setkání se zaměstnanci. Během zhruba hodinové prohlídky se ministr seznámil s nejaktuálnějšími novinkami v přístrojovém vybavení Pardubické nemocnice například v rámci onkogynekologického centra. Primář Germund Hensel představil ministru Vojtěchovi například laparoskopické věže se zobrazením 4K, technologii na detekci sentinelových uzlin nebo plasmovou koagulaci, které lékaři na tomto pracovišti dosud neměli k dispozici.

 

Důležitou investicí v areálu nemocnice bude centrální urgentní příjem, ten však časově předstihne jiná stavba, a to nový pavilon psychiatrie, na který byla získána dotace 220 milionů korun z IROP v rámci výzvy č. 54 Deinstitucionalizace psychiatrické péče I. Stavba byla zahájena letos v červnu a dokončena by měla být za dva roky.

 

Dětské centrum Veská

Poslední, avšak velmi důležitou zastávkou bylo Dětské centrum Veská. Kromě seznámení se s činností zařízení byla řeč o způsobu financování zdravotní péče. „V tuto chvíli je veškerá zdravotní péče mimo úhrady zdravotních pojišťoven, což je podle nás zcela jednoznačně špatně, protože dětská centra poskytují specializovanou a kvalitní zdravotní péči. Chceme, aby alespoň část výkonů byla z pojištění hrazena. Pan ministr nám přislíbil, že by Veská mohla být pilotním projektem státu, na kterém by se mohl nový systém vyzkoušet. To by nám umožnilo ušetřit finanční prostředky, které bychom do zařízení mohli uvolnit například prostřednictvím investic,“ řekl hejtman Martin Netolický.

 

Na problematiku úhrad v rámci dětských center upozorňuje Pardubický kraj dlouhodobě. Na konci loňského roku se za účasti krajských radních Pavla Šotoly a Ladislava Valtra uskutečnilo ve Veské setkání s náměstkyní ministra zdravotnictví Alenou Šteflovou, náměstkyní ministryně práce a sociálních věcí Janou Hanzlíkovou a místopředsedkyní poslaneckého Výboru pro sociální politiku Olgou Richterovou.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.