Tiskové zprávy

Stát omezil krajům peníze na silnice, ale opravy musí pokračovat dál

Stát omezil krajům peníze na silnice, ale opravy musí pokračovat
(20.6.2019)

Pardubice - Zastupitelstvo Pardubického kraje v úterý řešilo také záležitosti v oblasti dopravy a rekonstrukcí silnic nižších tříd. Zastupitelé odsouhlasili čerpání 100 milionů korun na dokrytí projektů, u kterých bylo předpokládáno čerpání financí ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Kraje však od státu získají pouze dvě miliardy místo čtyř. Pardubický kraj uvolněním těchto prostředků nechce ohrozit již připravené projekty.

 

„Na nesystémové financování rekonstrukcí silnic nižších tříd ze strany státu upozorňujeme každý rok, kdy se o tom, jakou částku dostaneme, jedná až v průběhu stavební sezony. Pro letošní rok jsme předpokládali, že získáme jako kraje čtyři miliardy korun, avšak dostaneme polovinu, což pro náš kraj znamená 123 milionů korun místo necelých 250. Od roku 2015 jsme obdrželi postupně 285 milionů, následně 271, 248 a v loňském roce 285. Výpadek letošního roku je tedy jednoznačně patrný a musíme si s tím jako kraj poradit,“ uvedl hejtman Netolický. 

 

I přes tento výpadek chce kraj pokračovat v investicích do silnic. „Abychom neomezili již připravené stavby se stavebním povolením, které by jinak mohlo propadnout, uvolníme částku 100 milionů korun z krajského rozpočtu, protože se jedná vždy o projekty, které jsme předjednali se zástupci místních samospráv a uvědomujeme si jejich potřebnost. Ve všech pěti případech se jedná o investiční akce naší Správy a údržby silnic,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. „Až na silnici II/343 v Kameničkách se jedná o silnice třetí třídy. Celkově bude zahrnuto pět projektů včetně opravy silnice v Možděnici, ve Veské, Dražkově, ale také silnice mezi Petrkovem a Včelákovem. Tyto silnice jsme vyhodnotili jako ty, u kterých je nutná oprava co nejdříve, a proto dáváme vlastní krajské prostředky,“ dodal náměstek Kortyš

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.