Tiskové zprávy

Poskytovatelům sociálních služeb dochází finanční prostředky, kraj chce jednat s vládou

Ilustrační foto
(29.5.2019)

Pardubice - Radní Pardubického kraje navrhli zastupitelům pověřit hejtmana Martina Netolického a radního Pavla Šotolu, aby jednali s Vládou České republiky o dofinancování sociálních služeb a sociální práce na obcích. Tam hrozí kvůli nedostatku prostředků od státu kritická situace, která se netýká jen našeho kraje, ale celé republiky.

 

„Na situaci upozorňujeme už od konce loňského roku, kdy byla zveřejněna částka, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí pošle krajům ze státního rozpočtu. Už od té doby je zřejmé, že je tu více jak dvoumiliardový deficit, jen pro náš kraj je to 110 milionů korun pro poskytovatele sociálních služeb a 25 milionů pro sociální práci na obcích. Je tu vážná obava, že někteří poskytovatelé zejména pobytových služeb nebudou mít od září na platy zaměstnanců,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Jak k situaci došlo, vysvětluje radní Pavel Šotola: „Proti roku 2018, který byl jediným rokem, kdy byla částka na financování sociálních služeb dobře spočítána, došlo k navýšení platů o 7 procent, ale do účelové dotace zahrnuto pouze 5 procent. Dále tam nebylo zahrnuto navýšení zvláštních příplatků, a také financování preventivních sociálních služeb, které byly dříve zajišťovány z evropských zdrojů a nyní se vrátily do dotačního systému. Jedná se například o azylové domy pro matky s dětmi, domy na půl cesty, sociální rehabilitace pro duševně nemocné, intervenční centrum, sociálně terapeutické dílny a další.“

 

Největší problémy mají pobytové služby, kde vzrostly platy pracovníků, navýšily se zvláštní příplatky za směnnost, zvyšuje se podíl osobních nákladů a není kde ušetřit. Kapacity snižovat nelze, už tak jsou na hraně možností. Od roku 2014 nedošlo k navýšení úhradové vyhlášky, a z toho důvodu poskytovatelé mají stanovené ceny za stravu a ubytování, které neodpovídají skutečným nákladům, ale jsou podstatně nižší. Úhrady ze zdravotních pojišťoven za zdravotní péči v pobytových službách (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením), pokryjí zhruba třetinu zdravotní péče, ostatní musí hradit zřizovatel.

 

„Obce ani kraje nemají povinnosti podílet se na financování sociálních služeb, přesto se na financování sociálních služeb podílejí, bez toho by síť sociálních služeb již nefungovala. Náš kraj v letošním roce navýšil příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb o dalších 20 milionů korun, ale to řeší pouze krajské poskytovatel,“ sdělil hejtmana Martin Netolický.

 

Problematikou financování sociálních služeb se od prosince zabývá také Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti, ve které je velmi aktivní právě radní Pardubického kraje Pavel Šotola. „Až po téměř pěti měsících se nám podařilo přesvědčit paní ministryni Maláčovou, že v sociální oblasti chybí minimálně 2 miliardy korun pro zajištění fungování základní sítě sociálních služeb a 200 miliónů korun na výkon sociální práce na obcích. Ztratili jsme spoustu času přesvědčováním a nyní je třeba o dofinancování rozhodnout ze strany státu do poloviny června, aby finanční prostředky mohly včas přijít poskytovatelům služeb. Jinak hrozí postupný rozklad sociální oblasti.“

 

Vzhledem k těmto skutečnostem musí radní a posléze zastupitelé Pardubického kraje posuzovat i nové žádosti o vstup do sítě sociálních služeb kraje a žádosti o změnu kapacit v síti sociálních služeb. Nyní projednají jen ty aktuální, které naplňují veškeré podmínky, a další rozhodování nechají až na druhou část roku.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.