Tiskové zprávy

Netolický: Pokud projde nový stavební zákon, navrhnu, aby se nový úřad jmenoval okresní

Hejtman Martin netolický a poslankyně Věra Kovářová
(30.4.2019)

Praha - V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se v úterý dopoledne uskutečnil seminář na téma rekodifikace stávajícího stavebního práva. Debaty, kterou zorganizovalo hnutí Starostové a nezávislí, se kromě europoslance a předsedy Sdružení místních samospráv ČR Stanislava Polčáka a celé řady poslanců či zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra ČR zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Předmětem semináře je rekodifikace stavebního práva z pohledu jeho zpracovatelů, ale také místních či krajských samospráv.

 

Hejtman Martin Netolický vystoupil na semináři jako zástupce krajů a ve své prezentaci nejprve shrnul některé historické mezníky týkající se místní správy od ranně feudálního státu přes reformy ve druhé polovině 19. století až po porevoluční reformy veřejné správy a obnovení krajského zřízení. Hejtman zároveň zmínil výhody spojeného modelu veřejné správy, mezi které podle něj patří decentralizace a přenos kompetencí státu do území, naplnění principu subsidiarity, relativní nezávislost územních samosprávných celků a minimalizace rizik systémových chyb či podstatně jednodušší veřejná kontrola územních politik včetně potřebné reakce na změny požadavků.

 

Následně se hejtman hovořil o samotném návrhu, který v polovině dubna debatoval s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. „Asociace krajů nikdy neřekla, že s návrhem souhlasí, to je nutné neustále opakovat, protože vnímáme připomínky měst, obcí a Sdružení místních samospráv ČR. Celkově bylo k tomuto návrhu podáno 1600 připomínek, což samo o sobě o něčem svědčí. Tento návrh jednoznačně posiluje centralizaci v oblasti stavebního práva, což je jasným krokem zpět. Ztrácí se tak výhody spojeného modelu územní veřejné správy a rozhodně není v zájmu občanů, protože negarantuje poskytování lepších služeb, ba naopak. Zároveň je nutné si položit otázku, zda podobné neustále reformy má stát peníze, protože jednorázové náklady začínají na dvou miliardách, ke kterým je nutné připočítat přibližně 4,5 miliard ročně. Toto jsou prostředky, které chybí například ve zdravotnictví nebo dopravě,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který v rámci svého vystoupení přednesl závazek. „Pokud vláda navrhne tuto novelu, pokud ji Parlament schválí a prezident podepíše, tak Pardubický kraj navrhne legislativní iniciativu, která bude obsahovat změnu názvu specializovaného stavebního úřadu na okresní úřady pod Ministerstvem pro místní rozvoj,“ slíbil hejtman Netolický.

 

Ten je ve valné většině bodů ve shodě s europoslancem a předsedou Sdružení místních samospráv ČR Stanislavem Polčákem, který na semináři prezentoval názor obcí. „S celkovou rekodifikací stavebního zákona naše sdružení zásadně nesouhlasí. Integrace stavebních úřadů na obce s rozšířenou působností by směřovala ke zhoršení dostupnosti stavebních úřadů na většině venkova a znamenala by rostoucí centralizaci veřejné správy a jednoznačný úbytek kvalifikovaných pracovních sil na obcích. Věcnému záměru stavebního zákona měla předcházet důkladná analýza, což se bohužel nestalo, “ uvedl Polčák, který však uvítal návrhy na elektronizaci, jednotné povolovací řízení a vyloučení možnost zpětně legalizovat černou stavbu. Polčák zároveň informoval o petici proti rušení stavebních úřadů z působnosti obcí.

 

V rámci semináři kromě hejtmana Martina Netolického a Stanislava Polčáka vystoupila také poslankyně Věra Kovářová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová, zástupce Ministerstva vnitra David Sláma, exposlankyně a současná pražská radní Hana Marvanová či právník a zástupce Hospodářské komory ČR František Korbel.

 

V současné době existuje v České republice téměř 700 obecných stavebních úřadů a řada dalších speciálních. Celkově tyto úřady zaměstnávají podle Ministerstva vnitra ČR přes 6800 pracovníků. Struktura úřadů by se podle připravované novely měla změnit, přičemž by se měl snížit počet těchto úřadů. Vzniknout má takzvaný Nejvyšší stavební úřad, kdy by stavební úředníci byli řízeni státem, a ne obcemi v přenesené působnosti jako je tomu nyní. Chystaný nový stavební zákon má zavést například jediné řízení a celý proces digitalizovat. Záměr zákona počítá i se závaznými lhůtami, které mají znamenat, že pokud by v rámci nich nepadlo rozhodnutí, bylo by automaticky bráno souhlasné stanovisko. Návrh také vylučuje možnost zpětně legalizovat černou stavbu.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.