Tiskové zprávy

Okolí Lukavice trápí nedostatek vody a záměr na pokračování těžby v lomu Žumberk

Okolí Lukavice trápí nedostatek vody a záměr na pokračování těžby v lomu Žumberk
(24.4.2019)

Poslední zastávkou hejtmana Martina Netolického při úterní cestě po regionu byla Lukavice nedaleko Nasavrk. Se starostou obce Miloslavem Stehnem jednal o problematice nedostatku vody v místní části Loučky, rozšíření lomu Žumberk či modernizacích silnic nižších tříd v celé oblasti včetně silnice třetí třídy z Lukavice směrem na Vížky. Ta byla vzhledem k tomu, že kraje nezískaly dostatečné prostředky od státu ze Státního fondu dopravní infrastruktury prozatím pozastavena.

 

„Nedostatek vody a sucho je problémem, který se rok od roku stupňuje a začíná trápit stále více obcí. Součástí Lukavice nedaleko Nasavrk jsou také místní částí, které trápí nedostatek vody ve studních a absence vodovodu. Z tohoto důvodu máme v krajském rozpočtu k dispozici různé dotační tituly například na pořízení projektové dokumentace. Jedná se o první kroky, které by z mého pohledu měly být jednoznačně učiněny. Vzhledem k předpokladům dalšího klimatického vývoje lze očekávat, že poslední suchá léta se budou opakovat i v příštích letech,“ řekl hejtman Martin Netolický.

 

Velkým tématem při jednání se starosty je vždy modernizace silnic. Výjimkou není ani Lukavice. Kraj má připravenou opravu silnice směrem na Vížky. „Bohužel vzhledem k tomu, že stát v letošním roce krajům přislíbil ze Státního fondu dopravní infrastruktury pouze dvě miliardy korun oproti čtyřem, musí být některé připravované projekty prozatím pozastaveny. Budeme však v nejbližší době jednat na úrovni rady o rozdělení přebytku hospodaření loňského roku, čímž bychom tento výpadek chtěli nahradit. Tento případ je jednoznačným příkladem toho, když nemáme dlouhodobě jako kraje garantované peníze na opravy silnic nižších tříd již před zahájením stavební sezony,“ uvedl hejtman Martin Netolický, kterého starostou obce informoval také o problematice lomu Žumberk a snaze vlastníka rozšířit a prodloužit těžbu. Zastupitelstvo obce v minulosti tento záměr vlastníka odmítlo. Hejtman obdobnou záležitost řešil nedávno také v případě těžby štěrkopísku v okolí Přelouče.

 

Obec Lukavice se rozkládá v podhůří Železných hor v nadmořské výšce 310 metrů nad mořem jižně od Chrudimi. Spolu s místními částmi Lukavička, Vysonín, Vížky, Radochlín, Loučky a Doly má necelých 900 obyvatel a rozkládá se na rozloze 900 ha. Obec proslavila především těžba a zpracování pyritu. Na přelomu 18. a 19. století patřila chemická továrna v Lukavici k největším v habsburské monarchii. Doly byly uzavřeny v roce 1892 a jejich zachovalé zbytky jsou dnes chráněny jako technická památka. Továrna ukončila svou činnost v roce 1905.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.