Tiskové zprávy

Starý Mateřov upravil obecní hospodu a připravuje rekonstrukci obchodu

Starý Mateřov upravil obecní hospodu a připravuje rekonstrukci obchodu
(24.4.2019)

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v úterý ráno Starý Mateřov nedaleko Pardubic. Se starostou obce Pavlem Sehnoutkem řešil především plány obce v současném volebním období včetně rekonstrukce obecního obchodu a možností čerpání krajských dotací v rámci Programu obnovy venkova či podpory sportu.

 

„Obecní úřad nyní sídlí ve velmi skromných podmínkách v místnosti společně s knihovnou. V plánu je nyní přesun prodejny do jiných prostor v rámci budovy, aby bylo možné do stávajících prostor přesunout obecní úřad. Prodejna jako taková získá větší prostor a důstojnější podmínky. Důležité je především to, že se daří obchod v obci udržet, protože nákupní možnosti v nedalekých Pardubicích jsou velké,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Ten se starostou hovořil také o dotačních titulech kraje a možnosti čerpání dotací. Kraj v minulosti například finančně pomohl při odbahnění rybníka, rekonstrukci obecní hospody se společenským sálem nebo dotacemi v rámci Programu obnovy venkova na veřejné osvětlení. „V letošním roce obec připravuje žádost v rámci dotačního titulu na pořízení hasičského dopravního automobilu, kde za naprosto minimálních nákladů může obec díky dotaci kraje a státu získat nové dopravní auto pro svojí hasičskou jednotku. Pro tu by chtěla obec pořídit také zásahové obleky, na což slouží nový dotační titul, který jsme v letošním roce vyhlásili,“ řekl hejtman Martin Netolický, který se starostou navštívil také místní školku, do které v tuto chvíli chodí 28 dětí.

 

Starý Mateřov patří mezi obce, které v posledních letech zaznamenaly několikanásobný nárůst počtu obyvatel z důvodu nové satelitní výstavby, do které se přistěhovali lidé především z Pardubic. Po roce 1989 měl Starý Mateřov přes 200 obyvatel. V současné době má 700 obyvatel a vzhledem k pokračující výstavbě bude tento počet i nadále narůstat.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.