Tiskové zprávy

I historické budovy budou mít energeticky úspornější provoz. Kraj připravuje na svých školách další čtyři projekty

Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli
(10.4.2019)

Pardubice - Pardubický kraj pokračuje v zateplování a dalších energeticky úsporných opatřeních na svých školách. Krajští radní v pondělí proto schválili vyhlášení výběrového řízení na dodavatele pro investice na Střední průmyslové škole potravinářství a služeb v Pardubicích, Speciální ZŠ, MŠ a PŠ v Moravské Třebové a dvou litomyšlských školách, konkrétně na Střední škole zahradnické a technické a Gymnáziu Aloise Jiráska. Ve všech případech se jedná o projekty spolufinancované z Operačního programu životní prostředí se souhrnnou předpokládanou hodnotou 140 milionů korun.

 

„Až na budovy v Moravské Třebové se jedná o památkově chráněné objekty, a proto k nim budeme s tímto také přistupovat. Nechceme totiž, aby se po investici vytratil jejich architektonický ráz a často unikátní prvky. U historických budov je samozřejmě často velký problém s ekonomickou náročností provozu, a proto jsme o možnost energeticky úsporných opatření usilovali již v minulosti. Investiční záměry v rámci tří historických budov proto byly schváleny již v roce 2015. Až nyní je však možné čerpat prostředky z evropských fondů, a proto se postupně dostane i na tyto objekty. Celkově se v rámci všech čtyř akcí pohybujeme na předpokládané hodnotě 140 milionů korun včetně DPH,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj řeší energeticky úsporná opatření například také na gymnáziích v České Třebové a Vysokém Mýtě.

 

SPŠ potravinářství a služeb Pardubice

Budova SPŠ potravinářství a služeb Pardubice je rozsáhlý objekt skládající se z historické části a novodobé přístavby, které jsou provozně i účelově propojeny. Stará část budovy je nemovitou kulturní památkou. „Energeticky úsporná opatření na vnějším plášti budovy musí jít ruku v ruce se zachováním stávajícího výtvarného výrazu budovy. Proto provedeme repase a výměna stávajících dřevěných oken za repliky s výrazně lepšími tepelně technickými vlastnostmi a repase stávajících jednoduchých ocelových oken. Na nové budově bude provedena kompletní výměna stávajících hliníkových oken prosklené fasády za nová hliníková okna s izolačním trojsklem,“ uvedl 1. námětek hejtmana Roman Línek. Podle zadávací dokumentace činí předpokládané náklady na realizaci stavby 58,3 milionu korun včetně DPH.

 

Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová - budovy C a D

Investice zahrnuje rekonstrukci a zateplení pláště budov a stropů, odvlhčení a přístavba plošiny pro imobilní k budovám C a D. Předpokládaná hodnota zakázky činí dle zadávací dokumentace 17,6 milionu korun včetně DPH.

 

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl - historická budova B

Objekt historické budovy je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. „Naším cílem je, abychom v rámci investice zachovali vzhled celé budovy a přitom zajistili, že provedená opatření budou funkční a zefektivní provoz školy. Necháme proto zateplit konstrukce stropů, dále vyměníme část oken za nová, která však budou vizuálně stejná jako současná a upravíme stávající konstrukce prosklených světlíků. Celkové předpokládané náklady jsou 31,6 milionu korun včetně DPH,“ řekl krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

 

Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl

Druhou krajskou školou v Litomyšli, která se dočká energeticky úsporných opatření, je gymnázium, na kterém kraj v minulosti například zmodernizoval učebny přírodovědných předmětů. „Znovu v tomto případě nejde o klasické zateplení fasád jako na novějších budovách, ale o repase a repliky původních oken a dveří, zateplení podlah a stěn v půdních prostorách a řešení vlhkosti u některých omítek. Dále jsou zahrnuté drobné opravy střechy a terénní zídky z lomového kamene a betonu. V zadávací dokumentaci počítáme s částkou 31,2 milionu korun včetně DPH,“ řekl hejtman Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.