Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2012–2015

Zastupitelstvo Pardubického kraje na jednání dne 15. 12. 2011 schválilo usnesením číslo Z/358/11 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 – 2015. Tento strategický dokument upravující oblast sociálních služeb byl vytvořen v rámci odboru sociálních věcí.

Příprava střednědobého plánu byla prakticky zahájena v roce 2010 zpracováním Individuálního projektu „Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji“, jehož aktivity směřovaly k získání relevantních informací o síti sociálních služeb, k prohloubení spolupráce mezi krajem a obcemi a k vlastní tvorbě plánu. V průběhu roku 2011 probíhala příprava tohoto dokumentu (jednání se zástupci obcí, s poskytovateli sociálních služeb atd.).

V období od 25. 10. do 8. 11. 2011 probíhal proces připomínkování. Návrh byl zaslán všem obcím s pověřeným obecním úřadem na území Pardubického kraje a poskytovatelům sociálních služeb. Veřejnost se mohla s návrhem seznámit prostřednictvím internetových stránek Pardubického kraje, osobně u pracovníků odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje nebo pracovníků odborů sociálních věcí obcí s pověřeným obecním úřadem.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.