Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2019–2021

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2012–2015

Zastupitelstvo Pardubického kraje na jednání dne 15. 12. 2011 schválilo usnesením číslo Z/358/11 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 – 2015. Tento strategický dokument upravující oblast sociálních služeb byl vytvořen v rámci odboru sociálních věcí.

Příprava střednědobého plánu byla prakticky zahájena v roce 2010 zpracováním Individuálního projektu „Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji“, jehož aktivity směřovaly k získání relevantních informací o síti sociálních služeb, k prohloubení spolupráce mezi krajem a obcemi a k vlastní tvorbě plánu. V průběhu roku 2011 probíhala příprava tohoto dokumentu (jednání se zástupci obcí, s poskytovateli sociálních služeb atd.).

V období od 25. 10. do 8. 11. 2011 probíhal proces připomínkování. Návrh byl zaslán všem obcím s pověřeným obecním úřadem na území Pardubického kraje a poskytovatelům sociálních služeb. Veřejnost se mohla s návrhem seznámit prostřednictvím internetových stránek Pardubického kraje, osobně u pracovníků odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje nebo pracovníků odborů sociálních věcí obcí s pověřeným obecním úřadem.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.