Program rozvoje Pardubického kraje

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání dne 15. 12. 2011 schválilo aktualizovanou verzi Programu rozvoje Pardubického kraje pro období 2012-2016 s výhledem do roku 2020. Aktualizace je současně jednou z aktivit projektu Pardubického kraje Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Smart administration, re. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00008. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ a krajským rozpočtem.

Gestorem aktualizace byl odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů. Pro zpracování aktualizované verze byla vybrána firma GaREP s.r.o. z Brna. Práce na aktualizaci dokumentu byly zahájeny v druhé polovině roku 2010. V listopadu 2010 byly dokončeny práce na analytické části, v květnu 2011 na návrhové části a části implementace a monitoringu PRK. Následně proběhl proces vyhodnocení vlivu programu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) zakončený vydáním závěrečného souhlasného stanoviska MŽP.  

 

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo na svém jednání dne 11. 12. 2014 změnu návrhového období na 2012 - 2020.

 

 

logo

Program rozvoje Pardubického kraje (11.12.2014)

 

Dokument ve formátu PDF(5.6 MB)

Program rozvoje Pardubického kraje - dokumentace SEA (19.12.2011)

Dokument ve formátu PDF(4.2 MB)

Stanovisko MŽP k návrhu koncepce Programu rozvoje Pardubického kraje (19.12.2011)

Dokument ve formátu PDF(588.9 kB)

Vypořádání všech vyjádření, které obdrželo MŽP v rámci připomínkového řízení k návrhu Programu rozvoje Pardubického kraje (PRK) 2012-2016 a jeho vyhodnocení SEA (19.12.2011)

Dokument ve formátu PDF(92.8 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.