Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí - rehabilitační bazén

Místo stavby: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 58, Brandýs nad Orlicí

Zhotovitel: Genext, a.s., nám. E. F. Buriana 448, Hradec Králové

Předání staveniště dle smlouvy o dílo: do 10 dnů od podpisu smlouvy

Termín dokončení dle smlouvy o dílo: do 547 dní od předání a převzetí staveniště

Cena realizace dle zadávací dokumentace: 35.733.899,- Kč včetně DPH

Cena realizace dle smlouvy o dílo: 25.947.777,20 Kč včetně DPH

Zdroj financování: Pardubický kraj