Probíhající dotační programy

Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2018 (dříve granty)

dokumenty

Vyhlášení Programu podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2018  (63 kB) Dokument ve formátu MS Word
Metodika: Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2018  (233 kB) Dokument ve formátu MS Word
Žádost o poskytnutí dotace (Program 1)  (161.5 kB) Dokument ve formátu MS Word
Žádost o poskytnutí dotace (Program 2)  (258.5 kB) Dokument ve formátu MS Word
Žádost o poskytnutí dotace (Program 3)  (236 kB) Dokument ve formátu MS Word
Rozpočet projektu  (41.5 kB) Dokument ve formátu MS Excel
Hlášení změn  (24 kB) Dokument ve formátu MS Word
Žádost o změnu rozpočtu v roce 2018  (41.5 kB) Dokument ve formátu MS Excel
Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtových prostředků Pk v roce 2018 (Program 1)  (134 kB) Dokument ve formátu MS Word
Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtových prostředků Pk v roce 2018 (Program 2 a 3)  (97.5 kB) Dokument ve formátu MS Word
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace (Program 1, do 50 000 Kč)  (93 kB) Dokument ve formátu MS Word
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace (Program 1, nad 50 000 Kč)  (98 kB) Dokument ve formátu MS Word
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace (Program 2 a 3, do 50 000 Kč)  (89.5 kB) Dokument ve formátu MS Word
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace (Program 2 a 3, nad 50 000 Kč)  (123 kB) Dokument ve formátu MS Word
Seznam poskytnutých dotací schválených ZPk dne 20. 2. 2018 (Program 1)  (463.7 kB) Dokument ve formátu PDF
Seznam neposkytnutých dotací schválených ZPk dne 20. 2. 2018 (Program 1)  (337.1 kB) Dokument ve formátu PDF
Seznam poskytnutých dotací schválených RPk dne 4. 4. 2018 (Program 2 a 3)  (62 kB) Dokument ve formátu MS Word
Seznam neposkytnutých dotací schválených RPk dne 4. 4. 2018 (Program 2 a 3)  (28 kB) Dokument ve formátu MS Word
Seznam poskytnutých dotací schválených ZPk dne 18. 4. 2018 (Program 2 a 3)  (107 kB) Dokument ve formátu MS Word
Seznam neposkytnutých dotací schválených ZPk dne 18. 4. 2018 (Program 2 a 3)  (27.5 kB) Dokument ve formátu MS Word
Kritéria financování na rok 2018 (Program 2 a 3)  (32.5 kB) Dokument ve formátu MS Word
Seznam poskytnutých dotací schválených ZPk dne 26. 6. 2018 (Program 2 - aktualizace)  (349.3 kB) Dokument ve formátu PDF
Seznam neposkytnutých dotací schválených ZPk dne 26. 6. 2018 (Program 2 - aktualizace)  (211.6 kB) Dokument ve formátu PDF

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.