Poskytnuté informace

Dotazy k provozu ZZS PAK

(23.6.2017)

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

           

Vážený pane,

           

            s odkazem na žádost spolku, jehož jste pověřeným členem, o poskytnutí informací ze dne 10. 6. 2017 Vám za Pardubický kraj jako zřizovatele příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje (dále též ZZS PAK) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (po získání vyžádaného písemného vyjádření náměstka ředitele ZZS PAK pro léčebně preventivní péči MUDr. Otomara Kušičky) sdělujeme následující:

 

  1. Metodiky ani směrnice závazně určující optimální trasy příjezdu vozidel ZZS PAK přijíždějících do Pardubické nemocnice s akutními případy nebyly vypracovány.

 

  1. Vzhledem k odpovědi na Vaši otázku č. 1 (viz výše) je odpověď na Vaši otázku č. 2 bezpředmětná.

 

  1. Pardubický kraj ani Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje nebyly dosud přímo požádány o vyjádření k otázce řešení provozu zdravotnické záchranné služby v případě opravy nadjezdu v ulici Kyjevská v Pardubicích.

 

  1. Ze strany Pardubického kraje ani ze strany ZZS PAK nebylo dosud vydáno žádné stanovisko, které by pro případ dlouhodobé uzavírky nadjezdu v ulici Kyjevská v Pardubicích podporovalo nebo vyžadovalo jako nezbytné nebo jako vhodné řešení vybudování nové silniční komunikace přes území bývalého vojenského cvičiště v katastrálním území 717835 Pardubičky, Pardubice.

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.