Obnova zámku Pardubice z grantu FM EHP

Východočeské muzeum v Pardubicích, které je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, získalo v roce 2006 grant z Finančních mechanismů EHP/Norsko na realizaci projektu „Obnova Zámku Pardubice pro zlepšení ochrany muzejních sbírek a prezentace objektu“.

V září roku 2007 byla zahájena realizace stavební části projektu opravou parkánových hradeb a příkopu, kde se předpokládá následné vybudování otevřeného depozitáře muzejního lapidária. Po krátké zimní přestávce práce pokračovaly od února 2008 opravou kanalizace a obnovou dvou studní na nádvoří, které bylo rovněž nově vydlážděno. Důstojného kabátu se dočkala také budova galerie. Dále bylo dokončeno odkrytí a úprava středověké hradební zdi v prostoru parkánu, oprava terasy za č.p. 2 a obnova kamenného mostu na přístupové cestě k zámku. Počátkem srpna 2008 byl tento most znovu osazen dvěma zrestaurovanými barokními sochami, čímž se v časovém předstihu završily práce na celém projektu.

  

Celkové náklady projektu dosáhly necelých 23,5 mil. Kč, z toho 64,05 % celkových uznatelných nákladů (cca 13 mil. Kč) je kryto z grantu a zbývajících 10,5 mil. Kč dodal ze svého rozpočtu Pardubický kraj, který rovněž celý projekt v jednotlivých fázích předfinancoval.

Další informace o projektu a fotografie naleznete na www.vcm.cz.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.