MLS Pardubického kraje 2015

logo

Co je MLS Pardubického kraje?

 

Soutěž o nejkvalitnější potravinářské výrobky Pardubického kraje. Vítězné výrobky obdrží certifikát a logo MLS Pardubického kraje, které uděluje Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, a předseda správní rady AGROVENKOVA na základě návrhu hodnotitelské komise. Komisi jmenuje předseda správní rady AGROVENKOVA, o. p. s. Letos se koná již 9. ročník této soutěže.

 

Cíl soutěže

„Definovat potravinářský produkt MLS znamená fakt, že produkt byl vyroben v našem regionu, našimi výrobci, pochází výlučně z domácích surovin a vykazuje nezaměnitelné mikroregionální charakteristiky. Cílem udělování certifikační značky je v našem případě podpora a propagace malých a středních výrobců z dílčích oblastí Pardubického kraje,“ představuje hlavní smysl soutěže Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.

 

V jakých kategoriích se soutěží?

I. Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky

II. Mléko a mléčné výrobky

III. Maso a masné výrobky

IV. Výrobky z medu a ostatní

 

Do soutěže lze přihlásit MAXIMÁLNĚ 5 výrobků od výrobce v dané kategorii!

Výrobci mohou své výrobky přihlašovat do 12. května 2015 na adresu:

AGROVENKOV, o.p.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí v obálce s označením: „MLS Pardubického kraje“ – přihláška.

Zásady a přihláška s přílohami je k dispozici na webových stránkách www.agrovenkov.cz.

 

 

Regionální potravina Pardubického kraje 2014

regionální potravina pardubického kraje

 

Projekt Regionální potravina vyhlašuje každoročně Ministerstvo zemědělství a jeho cílem je podpořit malé a střední potravinářské provozy a nejlepším potravinářským výrobkům, které budou splňovat požadované parametry, dle dané metodiky, udělit značku Regionální potravina Pardubického kraje.

 

Soutěžit mohou potravinářské výrobky v těchto kategoriích:

  1. Masné výroby tepelně opracované, včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky apod.).
  2. Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky - poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, sušené šunky, apod.).
  3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).
  4. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).
  5. Pekařské výrobky, včetně těstovin.
  6. Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek.
  7. Alkoholické a nealkoholické nápoje.
  8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
  9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).

Více informací na www.agrovenkov.cz a www.regionalnipotravina.cz

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.