Krajská příloha Strategie inteligentní specializace

Krajská příloha Strategie inteligentní specializace

(25.6.2014)

 

 Strategie inteligentní specializace (S3 strategie) na národní úrovni je nutnou podmínkou vyžadovanou Evropskou komisí k tomu, aby Česká republika mohla čerpat v období 2014 - 2020 strukturální fondy pro oblast vědy a výzkumu. Pro tuto oblast budou čerpány strukturální fondy především prostřednictvím operačních programů Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Výzkum, vývoj a vzdělávání, v doplňkové míře pak pravděpodobně i prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu. Její přílohou je i krajská příloha pro Pardubický kraj, která byla schválena Zastupitelstvem Pardubického kraje na jednání dne 19. 6. 2014. Ta kromě analytické části obsahuje i vizi a hlavní oblasti změn pro tuto oblast. Její součástí je i návrh implementační struktury.

 

 

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.