Krajská mapa akcí ke 100. výročí republiky

Krajská mapa akcí ke 100. výročí založení republiky

K významnému výročí 100 let založení Československé republiky se v průběhu roku koná v celém Pardubickém kraji řada akcí. Nenechte si je ujít.

 

 • Hlinsko

Hlinecké Městské muzeum a galerie pořádá od 6. června do 2. září 2018 výstavu Od výstřelu k republice. Ta nabídne v hlavním sálu muzea exponáty ze sbírek Městského muzea a galerie Hlinsko, vztahující se k průběhu první světové války. K vidění budou dobové fotografie a dokumenty, válečné plakáty, zbraně, uniformy a další zajímavosti ze života válečného, ale i všedního ve městě Hlinsku té doby.

www.mmghlinsko.cz.

 

 • Letohrad

Městské muzeum Letohrad pořádá od 27. června do 22. září 2018 výstavu Z velké války do republiky aneb válečná léta a první republika v Kyšperku.

Dne 24. října se bude v obřadní síni letohradského zámku konat poslechový pořad Hudba v myšlenkách Masarykových. V pořadu zazní skladby českých a slovenských autorů od 19. století až po současnost (A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, I. Zeljenka, J. Macek, P. Zagar, L. Bernáth a další). Vybraná hudba plynule navazuje a pojí množství citátů i významných životních momentů T. G. Masaryka, „Prezidenta Osvoboditele“, který je i dnes symbolem ideálů svobody a demokracie, souladu slov a činů.

Dne 28. října proběhne na letohradském hřbitově pietní akt ke Dni vzniku samostatného československého státu.

 

 • Pardubice

V krajském městě se při příležitosti výročí koná po celý rok řada akcí. Přehled všech konaných akcí naleznete zde.

 

 • Polička

Městské muzeum a galerie Polička pořádají výstavu 1918–2018 významná výročí s 8. Ta představí významná výročí 1918, 1938, 1948, 1968, 2018 a to vše s provázaností na poličské události. Kurátorem výstavy je historik David Junek. Výstava se bude konat v přednáškovém sále muzea.

www.cbmpolicka.cz

 

 • Přelouč

Město Přelouč chystá hudební i kulturní akce. Dne 24. června se na náměstí v Přelouči uskuteční oslavy k výročí 100 let vzniku Československa, 8. července na náměstí zahraje Senior Band – dixiland Náchod, 15. července Orchestr Jaroslava Ježka, 22. července čeká na návštěvníky divadelní představení Bosé nohy v parku, 8. srpna pak představení Dalskabáty hříšná ves. 12. srpna zahraje JG DIX – dixiland Holice, 19. srpna si můžete poslechnout Jazziku, 26. srpna Evergreen dixiland band a 26. října koncert dechového orchestru ZUŠ Přelouč. 27. října bude v Občanské záložně slavnostní koncert k 28. říjnu 1918.

 

 • Regionální muzeum Chrudim

Celoroční projekt oslav Regionálního muzea v Chrudimi je pojmenován Slzy štěstí, slzy smutku a obsahuje cyklus programů k připomenutí významných milníků českých dějin, zejména roků 1918 a 1968. Nejbližší akcí vztahující se k výročí 100 let od vzniku samostatného Československého státu bude XIV. Chrudimská muzejní noc s názvem „Naše mladá republika“, která proběhne 25. května 2018. Největší plánovanou akcí k letošnímu významnému výročí bude oslava 100. výročí republiky, která proběhne v sobotu 27. října zahájením výstavy „Monarchie padla, zvítězil lev“. Na tyto akce volně naváže tradiční Podzimní přednáškový cyklus. Přednášky budou zaměřeny na výročí/události/roky končící 8 se vztahem k regionální historii – např. 1108 (vyvraždění Vršovců), 30ti-letou válku, na období let 1918 – 1938 na Chrudimsku a rok 1968 nejen na Chrudimsku a další.

 

 • Regionální muzeum Litomyšl

K „osmičkovému“ roku připravuje Regionální muzeum v Litomyšli od 4. května do 16. září výstavu Dioramata, stroječky, hračky… Tedy výstavu do detailu propracovaných dioramat, dobových stroječků a hraček tematicky zaměřenou na naše národní „osmičky“ – události let 1918, 1938 a 1948. Dále to bude od 2. června do 30. září výstava Za oknem mrazilo srpnové slunce… Rok 1968 v Litomyšli a dobový životní styl, která spočívá především na unikátních dobových fotografiích a představí obrodný proces 1968 a jeho násilné ukončení invazí vojsk Varšavské smlouvy. Její součástí bude také instalace dobového obývacího pokoje a interiérových prvků. Od 13. října do ledna 2019 se můžete těšit na Vznik Československa očima Quidona Šimka, tedy události z října 1918 zachycené litomyšlským kronikářem a malířem Quidonem Šimkem.

 

 • Skuteč

Městské muzeum Skuteč chystá od 18. září do 18. listopadu výstavu Konec velké války – počátek republiky. Na 28. října je připraven pietní akt, lampionový průvod s hudebním doprovodem a ohňostroj, a to u multifunkční sportovní haly.

 

 • Soubor lidových staveb Vysočina

V Souboru lidových staveb Vysočina bude připravena výstava, která se uskuteční od 23. června do 25. listopadu v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku v Pickově domě č.p. 178. Ponese jméno Magické osmičky: 1848 - 1918 - 1948 - 1968 a jejím cílem je přiblížit proměny života na vesnici od zrušení nevolnictví, přes vznik samostatné republiky, znárodnění... Na výstavu bude navazovat i speciální program pro školy.

 

 • Univerzita Pardubice

Filozofická fakulta Univerzity Pardubice pořádá cyklus přednášek k osmičkovým výročím k událostem našich dějin od středověku až do současnosti. Přehled přednášek najdete zde.

 

 • Ústí nad Orlicí

Během letošního roku si město Ústí nad Orlicí připomíná významnou událost celou řadou především kulturních akcí. Připraveny jsou tematické výstavy, besedy, přednášky, divadelní představení nebo koncerty. Přehled akcí naleznete na tomto odkazu.

 

 • Východočeská galerie

Východočeská galerie připravuje od 19. září 2018 do 11. února 2019 výstavu Křehké sny modernity/ ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918–1938. Od 19. září chystá také tematickou expozici českého poválečného umění s důrazem na reflexi událostí roku 1968 s názvem Předtucha. Rok 1968 jako mezník českého umění. Na Zámku Pardubice pak bude od 17. října 2018 do 3. února 2019 k vidění výstavní projekt Ladislav Machoň a Pardubice.

 

 • Vysoké Mýto

Město Vysoké Mýto pořádá během roku řadů akcí vztahujících se k letošnímu významnému výročí. Jejich přehled naleznete zde.

 

 • Žamberk

Žamberk připravil na říjen besedu, která se uskuteční v místní knihovně s PaedDr. Vl. Kopalem na téma Zajímavosti ze zákulisí vzniku republiky a o osobě T.G. Masaryka. Dne 2. října pořádá ZUŠ Petra Ebena Žamberk koncert, 27. října proběhnou v Divišově divadle oslavy 100 let republiky a 28. října budou oslavy ke 100 letům na Masarykově náměstí v Žamberku.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.