Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

logo

Kotlíkové dotace

vyplnit elektronickou část žádosti

(před vyplňováním žádosti doporučujeme stáhnout Návod k vyplnění žádosti o kotlíkovou dotaci pro 4. výzvu

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ NEBYL DOSUD UKONČEN A STÁLE PROBÍHÁ

Datum ukončení příjmu žádostí posunuto do 31. 3. 2019 

 

UPOZORNĚNÍ:

První přijatá žádost bude mít pořadové číslo 1 030!

(z důvodu pokračování číslování z předchozí výzvy)

 

 4. Výzva k podání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace, dokumenty ke stažení Zde

Pardubický kraj vyhlásil "4". výzvu pro fyzické osoby 5. září 2018, včetně zveřejnění kompletních podmínek, formulářů a samotné aplikace k vyplnění žádosti. Příjem žádostí byl zahájen 9. října 2018 v 6.30h.

  

3. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace (výzva ukončena), dokumenty ke stažení Zde

2. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace (výzva ukončena), dokumenty ke stažení Zde 

1. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace (výzva ukončena), dokumenty ke stažení Zde

 

Obecné informace k projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji (1. a 2. výzva)

 

Obecné informace k projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II (3. a 4. výzva)

 

Kontakty na případné dotazy:

Ing. Milan Bodeček

email: milan.bodecek@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 643

Ing. Eva Izáková

email: eva.izakova@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 325

Ing. Jana Nováková

email: jana.novakova@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 489

Ing. Ivana Musilová

email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 340

Mgr. Jiří Kyral             

email: jiri.kyral@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 343

Bc. Helena Seidlová

email: helena.seidlova@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 409

Mgr. Matěj Kačírek

email: matej.kacirek@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 644

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.