Ing. Jaromír Dušek, náměstek hejtmana

SPO

 

ing. jaromír dušek

 

člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
a dopravní obslužnost

 

Narodil se 4. 8. 1952 v Dolní Dobrouči. Absolvoval střední průmyslovou školu železniční a nastoupil na místo výpravčího v České Třebové, kde sloužil až do roku 1989. V tomtéž roce získal post mluvčího Občanského fóra a začal se angažovat v železničních odborech. V roce 1995 se stal předsedou odborářského hnutí s názvem Odborové sdružení železničářů. V roce 2007 byl odvolán a nastoupil na Generální ředitelství ČD. Od roku 2009 působí jako předseda Svazů odborářů služeb a dopravy.

Je ženatý, má pět dětí a žije v Dolní Dobrouči. Jeho zájmy jsou sport, cestování, turistika.

Zvolen za SPOZ (člen SPOZ od roku 2010).

 

Profesní profil:

2008 – dosud systémový specialista, Generální ředitelství ČD Cargo
2008 – dosud předseda odborové organizace SOSaD
2003 – 2008 člen Dozorčí rady ČD, a. s.
1998 – 2002 člen Správní rady ČD, s. o.
1995 – dosud podnikatelská činnost
1995 - 2007 předseda OSŽ
1990 – 2007 působení v OSŽ předseda ZO, tajemník sekce 11
1971 - 1990 výpravčí ČSD

 

Kontakty:
Adresa : Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Telefon : 466 026 300
E-mail : jaromir.dusek@pardubickykraj.cz
www : www.jaromirdusek.cz, www.spoz2013.cz

 

logo spo

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
U Divadla 828, 530 02 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz
KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.