Aktuální informace

 

logo interreg

Seminář pro žadatele – Prioritní osa 3 Vzdělávání a kvalifikace

(12.8.2019)

Dobrý den,

 

dovolujeme si Vás pozvat na Seminář pro žadatele v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci výzvy v Prioritní ose 3 – Vzdělávání a kvalifikace, které se bude konat dne 3. září v Opolí. Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce. Počet míst na školení je omezen. Prosíme proto o přihlášení max. 2 osob/projekt.

dokumenty