Individuální projekt PK - Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb

Informace k Individuálnímu projektu Pk - Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb (21.12.2010)

 

Projekt Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji byl realizován v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2012.

Hlavním cílem projektu byla podpora zajištění dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb. Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím jednotlivých aktivit projektu:

zajištění informačních zdrojů prostřednictvím benchmarkingu sociálních služeb potřebných pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje,

metodická podpora a sjednocení tvorby krajského a obecních plánů rozvoje sociálních služeb,

zlepšení informovanosti veřejnosti o nabídce sociálních služeb v Pardubickém kraji a

podpora poskytovatelů v zajištění kvality sociálních služeb.

Podrobné informace o projektu jsou uvedeny na internetových stránkách www.sluzby-pardubickykraj.cz v oddíle „Plánování sociálních služeb v Pardubickém kraji“

 

 

Odkaz na web

 

On-line katalog sociálních služeb - www.socialnisluzbypk.cz

Katalogy sociálních a služeb a pomoci v Pardubickém kraji (elektronická verze tištěných katalogů pro území jednotlivých obcí s rozšířenou působností) - http://www.pardubickykraj.cz/katalog-socialnich-sluzeb

 

 

Obrázek(392.8 kB)

Závěrečná zpráva průzkumu potřeb osob pečujících o závislého člena rodiny (11.6.2013)

Dokument ve formátu PDF(699.6 kB)

Sborník pro pracovníky pečovatelských služeb (11.6.2013)

Dokument ve formátu PDF(233.6 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.