Dane kontaktowe

Urząd Krajski Kraju Pardubickiego
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice


REGON: 070 892 822

Telefon: +420 466 026 111
Fax: +420 466 611 220
Email: posta@pardubickykraj.cz

KRAJ PARDUBICKI

10 naj ... kraju pardubickiego

pardubický kraj na mapě čr
Najniższy punkt : Łaba koło Kojic na zachodniej granicy kraju, 200 m n.p.m.
Najstarsza stadnina koni : Kladruby nad Łabą, 1552 r.
Najbardziej stroma nartostrada : ośrodek pod Świnią Górą koło miasta Kraliki
Najtrudniejsze i najstarsze wyścigi konne : Wielka Pardubicka steeplechase, 1874 r.
Największe miasto : Pardubice, 89 725 mieszkańców
Najwyższy punkt : Śnieżnik Kralicki, 1423 m n.p.m.
Największa powierzchnia wodna : Zapora Sečska, 220 ha
Największy chroniony obszar : Rezerwat krajobrazowy Maštale, 1088,56 ha
Najwyższy komin : Elektrownia Chvaleticka, 300 m
Najdłuższa rzeka : Chrudimka, 104,4 km

 

KRAJ PARDUBICKI ...

... rozciąga się na powierzchni 4519 km2, liczy ponad 505 tys. mieszkańców a średnia gęstość wynosi 112 mieszkańców na 1 km2. Kraj pardubicki obejmuje 452 gminy, w tym 15 gmin o rozszerzonych kompetencjach na prawach powiatu i 26 gmin na prawach powiatu. Z ogólnej liczby gmin 32 stanowią miasta. Siedzibą kraju pardubickiego jest miasto wydzielone Pardubice.

W kraju pardubickim skoncentrowany jest przemysł, ale także służby komercyjne i publiczne. Produkcja przemysłowa charakteryzuje się urozmaiconš strukturą. Najsilniejszą branżę stanowi ogólny przemysł maszynowy, następnie przemysł włókienniczy, odzieżowy, skórzany, największy udział w produkcji krajowej zajmuje przemysł chemiczny. Duże znaczenie ma także sektor rolniczy. Przecież z ogólnej powierzchni użytki rolne zajmujš 60,75 %, lasy 29 % a obszary wodne 1,35 %. Na ekonomiczny rozwój znaczšcy wpływ ma fakt, że przez region przebiega korytarz kolejowy. Istnieje możliwość wykorzystania transportu wodnego i lotniczego. Z tego względu w ostatnim czasie kraj pardubicki odnotowuje znaczšce zainteresowanie inwestorów zagranicznych, którzy korzystają z ofert przygotowanych stref przemysłowych.

Kraj pardubicki charakteryzuje się licznymi pomnikami przyrody i zabytkami. Do nich należš Obszary Chronionego Krajobrazu Gór Żelaznych, Obszary Chronionego Krajobrazu Wzgórz Żdiarskich, Obszary Chronionego Krajobrazu Gór Orlickich, obszar Niziny Połabskiej czy masyw Śnieżnika Kralickiego - trzeci najwyższy szczyt w Czechach (1423 m n.p.m.).

Do wspaniałych zabytków architektury kraju pardubickiego należy zaliczyć na przykład zamki średniowieczne, które od XIII wieku wyrastały w odpowiednich strategicznych miejscach kraju. Dominantš Gór Żelaznych jest zamek Lichnice. Turystyczną ciekawostkę stanowią ruiny zamku Oheb. Południowej części kraju przewodzi zamek Rychmburk. Godne uwagi sš ruiny średniowiecznych rezydencji feudalnych rozproszone na podgórzu Gór Żelaznych i Orlickich. W regionie pardubickim twierdza Svojšice, regionie usteckoorlickim Lanšperk, Brandys nad Orlicą i Žampach, w regionie chrudimskim zameczki Žumberk, Rabštejn i inne. Na specjalnš uwagę zasługuje także zamek Košumberk, który leży w pobliżu miasteczka Luže. Najbardziej znaczšce historyczne zabytki budowlane w północnej części kraju pardubickiego zwišzane są ze starym rodem morawskim panów z Perštejna. Do budowli Perštejnów należą dwa potężne zamki - Litice nad Orlicą i Kuněticka Góra.

 

(C) 2011. Urząd Krajski Kraju Pardubickiego design Purpure.
Implementation CZI.