GIS - Mapy

Mapy jsou členěny podle témat. Pro práci s mapami je nutné mít nainstalovanou podporu Javy ve Vašem prohlížeči.

POZOR !!! V současné době dochází ke změnám v bezpečnostní politice fmy Oracle. Pokud Vám mapy nefungují, nainstalujte si nejnovější verzi Javy  a upravte její nastavení dle návodu:  POTŘEBNÉ PROGRAMY A NÁSTROJE

V případě, že si nepřejete instalovat JAVU pro zobrazení mapového prohlížeče, nabízíme Vám jednoduchého HTML klienta pro práci s mapou. HTML klient se aktivuje jednoduchým kliknutím na text "(HTML klient)" v řádce nabídky příslušné mapy.

Vodní hospodářství

Vodohospodářská mapa (kombinace 1:50 000 a 1:10 000 - DIBAVOD)
Ostatní vodohospodářské informace
Vyhlášené aktivní zóny a stoletá voda
Povodňový plán Pardubického kraje - PROJEKT
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje - PROJEKT

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.