Ekonomické oddělení

Vedoucí oddělení:   Ing. Petra Válková telefon  466 026 479 

 

 

Samostatná působnost

 1. vymáhá na základě pokynu vedoucího odboru pohledávky kraje a krajského úřadu s výjimkou pohledávek příspěvkových organizací,
 2. provádí ve spolupráci s příslušnými odvětvovými odbory kontrolu nakládání s majetkem kraje u příspěvkových organizací a organizačních složek kraje a vedení jeho evidence,
 3. na úseku nemovitých věcí
  1. vede evidenci veškerého nemovitého majetku kraje a zajišťuje veškeré úkony s tím spojené,
  2. vede evidenci cenných papírů,
  3. zajišťuje styk kraje s katastrálními úřady a zastupuje kraj v příslušných řízeních u katastrálního úřadu,
  4. připravuje podklady pro zveřejňování záměrů kraje vypůjčit, pronajmout, směnit a převést nemovitý majetek v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o krajích a vede evidenci zveřejněných záměrů,
  5. na úseku pojištění majetku zajišťuje styk kraje s pojišťovnou,
  6. zastupuje kraj ve správních řízeních u stavebního úřadu, případně obdobných řízeních týkajících se majetku kraje,
  7. zastupuje kraj u finančního úřadu v rámci řízení o dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí a dani z příjmů právnických osob.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.