Dotační programy ukončené

Podpora začínajících včelařů v Pk pro rok 2009

Schváleno Radou Pardubického kraje dne 9. 10. 2008 usnesením č. R2467/08.

Žadatel o grant doručí přihlášku osobně nebo poštou vždy v zalepené obálce s označením „Grantový program Pardubického kraje pro rok 2009 – začínající včelař“ do podatelny Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice do termínu pro podávání přihlášek (od 3. 11. 2008 do 27. 2. 2009 do 12.00 hodin). Rozhodující pro přijetí přihlášky do grantového programu je datum a čas jejího přijetí v podatelně vyhlašovatele nikoliv datum odeslání. Později nebo jiným způsobem doručené přihlášky nebudou do grantového programu zařazeny.

dokumenty

Grantový program  (179.6 kB) Dokument ve formátu PDF
Žádost o grant  (121.1 kB) Dokument ve formátu PDF
Vzorová smlouva  (298 kB) Dokument ve formátu PDF
Vyúčtování  (174.2 kB) Dokument ve formátu PDF

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.